Afgørelse i sag mod træpille-firma

Politibil Jammerbugtposten.dk
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Afgørelse i sag mod træpille-firma

Anklagemyndigheden er nu færdig med at gennemgå det samlede efterforskningsmateriale i sagen vedrørende databedrageri mod virksomheden Pinnerup Træpiller i forbindelse med online-salg af træpiller – en sag, som Nordjyllands Politi har undersøgt siden sidste efterår. Og anklagemyndighedens klare konklusion er, at der ikke er grundlag for at rejse nogen straffesag mod firmaet og personerne bag.

Det oplyser den ansvarlige specialanklager, Peter Møller Nielsen, der kort uddyber baggrunden for beslutningen: 

”Anklagemyndigheden har nu grundigt gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater, der er tilvejebragt i sagen. Og det er vores helt klare vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser til, at de sigtede kan blive dømt ved en domstol for at have villet bedrage køberne af træpiller. Og derfor har vi opgivet at rejse tiltale i sagen, hvilket betyder, at sagen ikke bliver indbragt for retten.” 

Sagen, der omhandlede en mulig overtrædelse af straffelovens § 279a vedr. databedrageri, er afgjort efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, der netop handler om, at en sag kan opgives, når det ikke er muligt at føre bevis for, at den eller de sigtede er skyldige. 

Det er, pointerer specialanklageren, vigtigt at understrege, at alle køberne siden har fået det hele eller næsten det hele af de indbetalte beløb tilbagebetalt. 

LÆS OGSÅ: 8 hold giver opvisning i Fjerritslev på søndag