Ældre indlagte observeres nu af kunstig intelligens: Øger trygheden

På skærmen kan de ældre observeres som små grafiske ikoner Foto: Regionshospital Nordjylland

Ældre indlagte observeres nu af kunstig intelligens: Øger trygheden

På Ældremedicinsk Afsnit på Regionshospital Nordjylland vil kunstig intelligens fremover hjælpe plejepersonalet med at våge over patienterne, der i mange tilfælde har brug for ro og tryghed.

-- annonce ---


Videoovervågning konverteres til grafik
Når en ældremedicinsk patient bliver indlagt på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, vil ny velfærdsteknologi nu være med til at sikre patienterne. Afdelingen har nemlig installeret et system i loftet af sengestuerne, der registrerer bevægelse på stuen.

Systemet registrerer, om en patient sover, ligger ned eller eksempelvis er faldet på gulvet. Der lagres ikke videoovervågning, men i stedet bliver patienternes fysiske bevægelser konverteret til små grafiske ikoner, der giver personalet et overblik over alle patienterne på afdelingen i realtid.

– Det giver et godt overblik og en øget tryghed til personalet og patienterne, fordi vi hurtigt kan træde til, når patienterne har brug for det, siger Dorte Nielsen, ledende oversygeplejerske på Ældremedicinsk Afdeling.

Plejepersonalet tilser jævnligt patienterne, og det vil de fortsat gøre. Men det kan stadig ske, at en patient, der er konfus eller har dårlig balance, falder, hvis vedkommende forlader sin seng.

– Til disse patienter kan vi tilknytte en alarm, så personalet får besked allerede, når den faldtruede patient sidder på sengekanten og er ved at forlade sin seng. På den måde kan det være med til at forebygge faldulykker og øge patientsikkerheden, siger Dorte Nielsen.

Frigiver personalets tid
Flere patienter på Ældremedicinsk afsnit er demente eller på anden vis skrøbelige. Mange af de ældremedicinske patienter har derfor brug for ro, tryghed og få besøg af personalet. Personalet vil ofte gerne observere patienten tæt, men vil samtidig også gerne undgå at forstyrre unødigt.

– Jeg tror også, at det kan få positiv betydning for personalets arbejdsmiljø og trivsel. At vi kan øge trygheden for patienterne og samtidig frigive personalets tid til andre opgaver, siger Dorte Nielsen.

Systemet giver også overblik over patienternes søvnmønster, og om deres aktivitetsniveau ændrer sig under indlæggelsen. Her vil observationen også hjælpe, fortæller den ledende overlæge på Ældremedicinsk Afsnit, Niels Svaneborg.

– Vi får mulighed for at øge trygheden uden at videoovervåge patienterne. Vi kan kun se patienten som en grafisk figur. Det giver indsigt i patienternes adfærd og en mulighed for hurtigt at reagere på det, vi observerer, siger Niels Svaneborg.

Ledende oversygeplejerske Dorte Nielsen og ledende overlæge Niels Svaneborg fra Ældremedicinsk Afdeling på Regionshospital Nordjylland. Foto: Regionshospital Nordjylland

Tryghed og privatliv
På sengestuerne installeres et særligt kamera i loftet. Personalet kan aldrig se det, som kameraet ser. En computer oversætter det nemlig til grafik, så personalet på en skærm kun i animeret version kan se, om patienten ligger, sidder eller står op. 

Der er ingen personer udefra, der kigger med. Det er computeren, der registrerer og aflæser de forskellige elementer i billedet. Systemet er anonymt og både etiske og juridiske krav til overvågning overholdes.

LÆS OGSÅ: Tagrender og nedløbsrør af kobber stjålet fra kirke