Åbent for indstilling af årets idrætspræstationer i Jammerbugt Kommune 2020

Fra sidste års prisuddeling
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag 3. december 2020 afholder Jammerbugt Kommune endnu engang Årets Idrætspriser 2020, hvor lokale idrætsudøvere og frivillige ledere modtager hæder og klapsalver for deres flotte præstationer i året, der gik.

”Covid-19 har budt på betydelige begrænsninger for årets idrætspræstationer og foreningsaktiviteter. På trods af dette, er der i Jammerbugt Kommune skabt flotte idrætslige resultater og udvist enormt frivilligt engagement i foreningslivet, og det ønsker vi at hædre”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.


I år uddeles idrætspriserne til alle dem, der har vundet medaljer ved et nordjysk eller højere rangerende mesterskab, eller som på anden vis har gjort sig særlig fortjent til en medalje. Prisuddelingen forestås af borgmester Mogens Christen Gade. Efterfølgende vil Folkeoplysningsformand Flemming Dahl Jensen kåre vinderen af Årets Lederpris og Årets Unglederpris.

For 5. år uddeles prisen for Årets Ungleder, en pris til en idrætsleder under 18 år, som enten har været særligt engageret i foreningslivet og/eller har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet. Med prisen sætter kommunen bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og skaber dermed opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af kommunens mange foreninger. Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands Årets Ungleder ved DGI’s årsmøde i 2021. Vinderen af Ungelederprisen sidste år, Nicolai Sciønning Esholm Jensen, gik sidste år hele vejen, da han også vandt Nordjyllands Unglederpris på DGI Nordjyllands årsmøde.

Årets Lederpris giver kommunen til en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

”Det er vigtigt, at der er plads til at påskønne de mange frivillige ledere, som vi har i vores klubber og foreninger i Jammerbugt kommune”, siger formand for Folkeoplysningsudvalget Flemming Dahl Jensen.

Hvis det bliver tilladt, afvikles arrangementet i sin vanlige form i Sport- og Kulturcenter Brovst, som også vil levere mad og drikkevarer til alle deltagerne efter de gældende retningslinjer. Bliver afviklingen ikke mulig i fysisk form, gennemføres prisuddelingen dog i en anden form for at sikre, at alle prismodtagere hædres som fortjent.

Der er åbent for indstillinger til årets prisuddeling frem til onsdag 4. november 2020. Alle har mulighed for at indstille prismodtagere, find indstillingsark på jammerbugt.dk. (https://www.jammerbugt.dk/borger/kultur-fritid-og-landdistrikt/fritid/ungleder-idraetspriser-og-lederpris/).