Ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. budgetaftale 2024

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. budgetaftale 2024

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. november 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. budgetaftale 2024

Beslutningstema

Godkendelse af ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. budgetvedtagelsen for 2024

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har fastsat bestemmelser vedrørede vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt samt på møde den 27. juni 2013.

I Jammerbugt Kommune er der således fastsat følgende vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne:

Vederlagstype:%-sats af borgmestervederlag:Antal:I alt:
1. Viceborgmester717
2. Viceborgmester313
Udvalgsformandsvederlag255125
Udvalgsnæstformandsvederlag5630
Udvalgsvederlag3,532112
Formand for Børn og Unge-udvalg515
Næstformand for Børn og Unge-udvalg313
I alt hvor der bortses fra viceborgmestervederlagene275

Herudover udbetales fast vederlag, tillægsvederlag m.v. efter lov om kommunernes styrelse § 16.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet, at der skal ske en øgning af vederlaget til formanden og næstformanden for Børn og Unge-udvalget.

Vederlagene fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag, og fastsættes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen (dog gælder en speciel frist for en nyvalgt kommunalbestyrelse).

Vederlagene vedrørende bl.a. udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd, formand og næstformand for Børn og Unge-udvalget skal fastsættes i styrelsesvedtægten, hvorfor ændringer i disse vil kræve en styrelsesvedtægtsændring. En styrelsesvedtægtsændring skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen.

For så vidt angår udvalgsvederlag samt vederlag til 1. og 2. viceborgmester skal disse ikke indarbejdes i styrelsesvedtægten.

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår, at for så vidt angår en kommune af Jammerbugt Kommunes størrelse må summen af vederlagene (når bortses fra viceborgmestervederlagene) maksimalt udgøre 275% af borgmesterens vederlag. En øgning af vederlaget til formand og næstformand for Børn og Unge-udvalget kræver derfor, at der sker en nedsættelse af andre vederlag.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det anført, at udvalgsvederlaget skulle nedsættes til 3,47% af borgmesterens vederlag samt at udvalgsformandsvederlaget skulle nedsættes til 24,78%. Vederlaget for formanden i Børn og Unge-udvalget skulle øges til 6% og vederlaget til næstformanden i Børn og Unge-udvalget skulle øges til 4%.

Dette vil give følgende beregning:

Vederlagstype:%-sats af borgmestervederlag:Antal:I alt:
1. Viceborgmester717
2. Viceborgmester313
Udvalgsformandsvederlag24,785123,9
Udvalgsnæstformandsvederlag5630
Udvalgsvederlag3,4732111,04
Formand for Børn og Unge-udvalg616
Næstformand for Børn og Unge-udvalg414
I alt hvor der bortses fra viceborgmestervederlagene274,94

Det er vigtigt at bemærke, at for så vidt angår de vederlag, der skal fastsættes i styrelsesvedtægten, vil disse blive behandlet i et selvstædigt punkt på dagsordenen. Dette, da en ændring i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Dette gælder således for ændringen i forhold til udvalgsformandsvederlag samt henholdsvis vederlag til henholdsvis formand og næstformand i Børn og Unge-udvalget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 samt vederlagsbekendtgørelsen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at udvalgsvederlaget fastsættes til 3,47% af borgmesterens vederlag.