Digitaliseringsministeren besøgte Aabybro Skole

5. a viste deres næsten afsluttede arbejde med vandstandsalarmer frem. Fra venstre er det formand for IDA (Ingeniørforeningen Danmark), Laura Klitgaard, digitaliseringsminister, Marie Bjerre og borgmester, Mogens Christen Gade der bliver klogere. Foto: Engineer the Future
Print Friendly, PDF & Email

Digitaliseringsministeren besøgte Aabybro Skole

Med faget ”teknologiforståelse” på vej til at springe ud som selvstændigt valgfag, fandt digitaliseringsminister, Marie Bjerre anledning til at besøge Aabybro Skole, som allerede har indført faget i indskolingen

Mandag over middag d.30. oktober besøgte digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre 5.a og 5.c på Aabybro Skole, for at se, hvordan de to klasser arbejder med at udvikle en alarm til vandstandsstigninger – et forløb, som integrerer den såkaldte engineering-tilgang og teknologiforståelse, som i regeringens seneste udspil til folkeskolen figurerer som et selvstændigt valgfag. 

5. c var i undersøgelsesfasen og fortalte om deres overvejelser. Her er det skoleleder Majbritt Krogsgaard Nielsen og borgmester Mogens Christen Gade, som lytter. Foto: Engineer the Future

Baggrunden for besøget er blandt andet, at Aabybro Skole er en af de 46 skoler, som i årene 2018-2021 og med forlængelser frem til indeværende skoleår deltager i Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsarbejde med at udvikle teknologiforståelse i fag og som fag, samt at skolen fortsat har valgt at fastholde teknologiforståelse på skemaet.

Teknologiforståelse i praksis

Både 5.a og 5.c arbejdede da også hjemmevant med alarmerne – 5.c. på det undersøgende stadium, og 5.a. klar med præsentationer til ministeren. Opgaven lød på at konstruere et elektrisk kredsløb, som blev sluttet ved stigende vandstand, og rundt om i grupperne lød forskellige alarmer med lyd og lys, når der blev hældt vand i beholderne, og de flydende kontakter i form af ledende materiale kom på niveau med de elektriske kredsløb.

Den interesserede gæst med følge fik udførlige forklaringer og talte med både elever og lærere, og fortalte efterfølgende om sin mærkesag, nemlig at etablere teknologiforståelse som et selvstændigt valgfag i folkeskolen.

Skoleleder, Majbritt Krogsgaard Nielsen, fortalte om denne prioritering:

”På Aabybro Skole har vi valgt fortsat at prioritere teknologiforståelse som selvstændigt fag i indskolingen. Det har vi gjort, fordi vi oplever, at faget, sammen med engineering som didaktisk og pædagogisk tilgang, fremmer både trivsel, ligestilling og elevernes deltagelsesmuligheder. Teknologiforståelse giver vores elever nogle helt grundlæggende kompetencer – en praksisfaglig og problemløsende tilgang, som de kan bruge i mange andre sammenhænge”.

Tre praksisfaglige forløb i Jammerbugts skoler

Digitaliserings- og ligestillingsministerens besøg var kommet i stand på initiativ fra IDA (Ingeniørforeningen Danmark) og alliancen Engineer the Future, der blandt andet står bag projektet “Engineering i Skolen” (EiS), som Jammerbugt Kommune sammen med fem andre kommuner deltog i i 2020-2023.

I samme boldgade findes Makerspaceprojektet, der løber fra 2021 til juni 2024 og betyder, at alle skolerne i Jammerbugt Kommune har et “Makerspace” med forskellige digitale og analoge redskaber, samt har kompetenceudviklet 150 lærere.

Borgmester Mogens Christen Gade glæder sig over, at de praksisfaglige erfaringer fra Jammerbugt Kommune og Aabybro Skole kan inspirere i bredere sammenhæng.

“Fremtiden kræver meget af vores og børn og unge, når det kommer til forståelse for og brug af de seneste teknologier. Det skal de klædes på til i folkeskolen, og derfor er der behov for en styrkelse af det praksisfaglige. I Jammerbugt Kommunes skolepolitik lægges der i naturfagsstrategien særligt vægt på ”viden i virkeligheden” og autentiske problemstillinger. Med Makerspaceprojektet, Eis og teknologiforståelsesforsøget har vi sat fart på udviklingen i den retning”.

Teknologiforståelsesforsøget

 • Blev gennemført i perioden 2018-2021 (forlænget frem til 2024)
 • Aabybro Skole deltog i forsøget – sammen med 45 andre skoler i Danmark
 • Forsøget skulle afprøve om ”teknologiforståelse” som faglighed både i fag og som fag.

EiS

 • Blev gennemført i perioden 2020-23
 • 6 kommuner deltog
 • Formålet med projektet var blandt andet at styrke STEM-fagene i skolen, og øge elevernes kompetencer til at arbejde med problemløsning.
 • Lægger vægt på de syv trin ”forstå udfordringen, få idéer, undersøge, konstruere, konkretisere, forbedre og præsentere”
 • 60 lærere i Jammerbugt Kommune deltog i den målrettede kompetenceudvikling indenfor Engeneering.

Makerspaceprojektet

 • Blev gennemføres i perioden januar 2021 til juni 2024
 • 70 medarbejdere er uddannet makerspacenøglepersoner
 • 150 lærere i Jammerbugt Kommune er kompetenceudviklet i at bruge Makerspace i de enkelte fag.
 • Støttet af Villumfonden med 6,3 millioner (til Jammerbugt Kommune).
 • Giver alle skoler i Jammerbugt Kommune et ”Makerspace” – et kreativt værksted med både digitale og analoge værktøjer. Basispakken rummer 3D-printere, foliecutter og mikrobits + ”Det rullende Makerspace” i Ungdomsskolen med mere udstyr.

LÆS OGSÅ: Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere – Ny vejledning til forebyggelse