40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

Foto: Skitse fra projektbeskrivelsen
Print Friendly, PDF & Email

De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. Mens de resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021….
.
Af Klaus Hansen

Arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er et skridt nærmere. 

Kollegiet kommer til at bestå af 1-rums boliger på 25 m2 med bad/toilet og et mindre køkken. Med byggeriet følger Kommunalbestyrelsen op på beslutningen om at øge antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, arealet er ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse, i henhold til det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 18). 

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned, og dermed en husleje på under 1.000 kr. pr. m2.

”I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. De nye ungdomsboliger giver de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris”, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.