Drøftelse af finansiering af uforudsete udgifter, der er opstået i forbindelse med renovering af omklædningsrum i DGI-huset, Aabybro

DGI Huset Aabybro
DGI Huset Aabybro Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Drøftelse af finansiering af uforudsete udgifter til renovering af omklædningsrum i DGI-huset

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 2. februar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Drøftelse af finansiering af uforudsete udgifter, der er opstået i forbindelse med renovering af omklædningsrum i DGI-huset, Aabybro.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med renovering af omklædningsrum i DGI Huset Aabybro er der i januar 2023 opstået uforudsete problemer, som medfører yderligere udgifter, der ikke er afsat budget til.

Årsag til uforudsete udgifter

I forbindelse med ophugning af terrængulvet i de underste omklædningsrum, har det vist sig, at grundvandsspejlet står så højt, at en permanent tørholdelse af byggegruben er påkrævet. For at sikre, at et nyt terrændæk kan udføres, og efterfølgende sikring af gulvene kan modstå grundvandstrykket, skal der indlægges dræn inde i huset og etablering af pumpebrønde uden for huset.

Beregning af forventede ekstraudgifter

I løbet af uge 4 udfører rådgivende ingeniører beskrivelser på etablering af tørholdelse af byggegruben samt sænkning af grundvandsspejlet til sikring betondækket mod grundvandstryk. Entreprenøren skal efterfølgende beregne ekstraudgifter i henhold til ovenstående. Pt. er der også ekstraudgifter til forkert udførte vandrør (udgift kendes ikke) samt tilpasning af betondæk på 1. sal.

Rådgivende ingeniørs beskrivelser og entreprenørens udgiftsberegning eftersendes.

Tidligere bevilgede tilskud

I 2021 blev der fra halpuljen bevilget 1,2 mio. kr. til renovering af omklædningsrum, og i forbindelse med udmøntning af budget 2022 blev der bevilget 0,3 mio. kr. til restfinansiering af renoveringen. I budget 2023 blev der desuden bevilget yderligere 0,4 mio. kr. til projektet. Den samlede kommunale bevilling udgør ialt 1,9 mio. kr. og DGI Huset Aabybro finansierer den resterende del.

I projektet indgår, at fire eksisterende omklædningsrum renoveres. Efter udbudsproces blev det billigste bud på 2,2 mio. kr. for projektet valgt. De uforudsete udgifter kan ikke rummes inden for projektets ramme.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er mulighed for at finansiere de uforudsete udgifter via halpuljen for 2023, da denne endnu ikke er disponeret. Såfremt udgifterne på forventeligt omkring 0,2 mio. kr. finansieres fra denne pulje vil der være 0,8 mio. kr. tilbage til disponering for resten af 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvorvidt de uforudsete udgifter finansieres via halpuljen, DGI Huset Aabybros egne midler eller som en delt finansiering mellem halpuljen og DGI Huset Aabybro.

LÆS OGSÅ: Drøftelse af ansøgning om forhøjelse af betaling for leje af lokaler til “Det nye mødested” i Ingstrup

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn