Orientering om §18 og §79 midler – Opfølgning på bevillinger

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & EmailOrientering om §18 og §79 midler – Opfølgning på bevillinger

Social og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde den 10. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Orientering om model for opfølgning på §18 og §79 bevillinger samt særlige tilskud.

Sagsbeskrivelse

Regnskab for tilskud fra §18 midler (frivilligt socialt arbejde), §79 (omsorgsmidler, pensionistforeninger) og særlige tilskud (vennekredse)

  • Regnskabet skal indeholde oplysninger om indtægter/udgifter – beløb modtaget i tilskud, og hvad midlerne er anvendt til.
  • Regnskabet skal være attesteret af kasserer eller formand.
  • Regnskaberne indsendes til Frivillighuset i Jammerbugt Kommune senest den 31. marts hvert år.

Vejledning om regnskab for anvendelse af tilskud med eksempler fremgår af kommunens hjemmeside.

Indsendes regnskab mod forventning ikke, vil der ikke kunne anvises yderligere tilskud.

Frivillighuset og forvaltningen udtrækker fem regnskaber årligt til nærmere gennemsyn. Gennemsynet foretages af lederen af Frivillighuset og en medarbejder fra forvaltningens sekretariatet (økonomiteam) og former sig som en vejledning.

De fem foreninger, der bliver udtaget til det årlige regnskabstjek indkaldes til mødet, hvor formand og kasserer bliver bedt om at møde op medbringende foreningens regnskab / kassebog / mappe med foreningens bilag for udgifter det pågældende år.

Tidsplan

SSU 10.01.23 (orientering)

Retsgrundlag

Serviceloven. §§18 og 79.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

LÆS OGSÅ: 1 års fødselsdag – Fuld damp i Brovst Motion & Fitness

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn