Godkendelse af kommissorium for fraværsteamet ved begyndende og bekymrende skolefravær

Brovst Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Godkendelse af kommissorium for fraværsteamet ved begyndende og bekymrende skolefravær

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af kommissorium for fraværsteamet ved begyndende og bekymrende skolefravær


Sagsbeskrivelse
Med Budget 2023 er det besluttet at styrke fraværsindsatsen for elever på folkeskoler i Jammerbugt Kommune. Børne- og Familieforvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium, der beskriver de overordnede rammer.

Jf. aftaleteksten for Budget 2023 har det tværfaglige fraværsteam til formål at understøtte, at elever kan vende tilbage til skolen og dermed blive rustet med kompetencer, der forbedrer deres mulighed for fremadrettet at blive en del af samfundets fællesskab. Det tværfaglige fraværsteam skal udgøre den tidlige og forebyggende indsats, målrettet børn og unge, der har begyndende og bekymrende fravær. Fraværsteamet skal således medvirke til:

At fremme en sund udvikling hos elever med begyndende og bekymrende skolefravær gennem en tidlig, tværfaglig og systematisk indsats.
At styrke samarbejdet mellem PPR, Familieafdelingen og Skole- og Dagtilbudsafdelingen omkring fraværsindsatsen til elever med begyndende og bekymrende fravær.

Der findes flere forskellige definitioner på, hvad bekymrende fravær kan være. I den indledende fase vil en styregruppe derfor have ansvaret for at udarbejde en definition på begyndende og bekymrende skolefravær med henblik på at sikre klare linjer for og systematisk inddragelsen af fraværsteamet.

Styregruppen for fraværsteamet består af kommunens Skole- og Dagtilbudschef, Familie- og Forebyggelseschef, afdelingsleder for PPR, afdelingsleder fra Børne- og Familierådgivningen, leder af Ungdomsskolen, to repræsentanter fra kommunens skoleledere samt en skolekonsulent fra Børne- og Familieforvaltningen.

Styregruppen har ansvaret for at udarbejde en skriftlig beskrivelse af det tværfaglige fraværsteam. Til beskrivelsen har styregruppen ansvar for følgende aktiviteter:

At definere begyndende og bekymrende fravær (målgruppen)
At beskrive opgaven for det tværfaglige fraværsteam (indhold)
At beskrive, hvordan børn og forældre skal inddrages i indsatsen
At beskrive organisering og sammensætning af fraværsteamet (organisering)
At beskrive proces for implementering af fraværsteamet (implementering)
At beskrive mål og proces for evaluering (evaluering)

Den skriftlige beskrivelse af fraværsteamet vil blive indstillet til godkendelse i Børne- og Familieudvalget den 27. februar 2022 jf. nedenstående tidsplan:

AktivitetTid
Godkendelse af kommissorium for det tværfaglige fraværsteam i Børne- og Familieudvalget28. november 2022
Styregruppen udarbejder den skriftlige beskrivelse af det tværfaglige fraværsteamFra december 2022 til februar 2023
Godkendelse af den skriftlige beskrivelse af det tværfaglige fraværsteam i Børne- og Familieudvalget27. februar 2023
Implementering af det tværfaglige fraværsteam jf. den skriftlige beskrivelseFra marts 2023
Orientering om status i Børne- og FamilieudvalgetMaj 2024
Orientering om status i Børne- og FamilieudvalgetMaj 2025
Orientering om status i Børne- og FamilieudvalgetMaj 2026

Budgetmæssige konsekvenser
Børne- og Familieforvaltningen har afsat følgende beløb til det tværfaglige fraværsteam i perioden fra 2023-2026:

2023202420252026
Investeringsforslag:Etablering af fraværsteam1.100.000 kr.1.100.000 kr.1.100.000 kr.1.100.000 kr.

Fraværsteamet fordeler sig på tre stillinger, hvoraf den ene organisatorisk er forankret i Skole- og Dagtilbudsafdelingen, mens de øvrige to er forankret under Familie- og Forebyggelse. Fraværsteamet betyder en opnormering i PPR og i Familieafdelingen.

Det forventes, at det tværfaglige fraværsteam kan bidrage med en årlig besparelse på 300.000 kr. i perioden fra 2023-2026. Dette fremgår af Budget 2023.

Der vil blive fulgt op på investeringsforslagets mål i forhold til indsats og økonomien i forbindelse med Budgetopfølgning 2 og 3 i 2023.

Indstilling
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender kommissorium for det tværfaglige fraværsteam

Bilag
Kommissorium – Fraværsteam

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn