1,5 mio. kr. til nordjyske kulturprojekter

KORMA - foto af Pia Langgaard
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland har uddelt penge fra Kulturpulje 2019 til en række nordjyske projekter. De handler alle om at udvikle den nordjyske kulturarv, de særlige potentialer rundt om i Nordjylland eller om at skabe nye samarbejder.

Udvikling af det nordjyske kulturliv
Regionsrådet uddeler støtte fra kulturpuljen én gang om året. I 2019 er der fokus på projekter med fokus på kulturarv og stedbundne kvaliteter og på projekter, hvor kulturlivet søger nye former for samarbejde.


– Vi er glade for at kunne bidrage til udviklingen af det nordjyske kunst- og kulturliv med pengene fra vores kulturpulje. Ansøgningerne til årets pulje viser, at der i Nordjylland er mange gode idéer og engagerede mennesker til at føre dem ud i livet. De projekter, vi støtter i år, har alle stærke kulturaktører eller netværk bag sig, og de handler både om kulturarv, folkemusik, internationalt samarbejde og kunsthåndværk. Herudover er der en række ambitiøse talentudviklingsprojekter inden for både film, musik, scenekunst og litteratur. Samlet set kommer de til at promovere Nordjylland og skabe glæde for rigtigt mange nordjyder. Jeg er overbevist om, at de vil sætte varige spor og være med til at skabe gode kulturmiljøer i mange lokalområder. Men, kultur er også grænseoverskridende. Derfor er det så vigtigt, at vi som region kan støtte projekter, der går på tværs af institutioner og geografi, siger Ole Stavad, formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Nordjydernes egen kulturarv

Et af de støttede projekter er skabt i et samarbejde mellem alle de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Nordjylland. Projektet hedder ”Vores Nordjylland”, og det involverer en række helt almindelige borgere i hele Nordjylland. I samarbejde med museerne skal de sætte ord og billeder på den nordjyske identitet, som den ser ud i dag fra netop deres synsvinkel. Det hele munder ud i en vandreudstilling, der vises i alle dele af regionen. Samtidig oprettes der en Facebook-side og en Instagram-konto, hvor alle kan komme med deres bud på, hvad de oplever som særligt nordjysk og hvorfor.

– Som kulturhistoriske museer arbejder vi ikke kun med at formidle fortiden men også med at dokumentere nutiden. Derfor håber vi, at rigtigt mange mennesker vil være med til at sætte ord og billeder på, hvad de opfatter som særligt nordjysk. Vi glæder os til at invitere nordjyderne med ind i vores museumsverden og give dem selv ordet for en stund, siger Anders Have Espersen, direktør for Museum Mors.

Regionalt netværk for musiktalenter

Et andet projekt er SoundCAMP & SoundDIY, der udspringer af det nyetablerede Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Aalborg. Målet er at skabe netværk, viden og en platform for unge talenter inden for rytmisk musik, der måske mangler et skub eller en professionel vinkel for at bryde igennem med deres musik.

– Vi glæder os til at komme i gang med at afholde seminarer, band camp og åbne workshops for alle de talentfulde musikere, der går rundt i Nordjylland og arbejder benhårdt på en karriere inden for musikken. Her kan de få rådgivning og støtte, internationale kontakter, udvikle sig kunstnerisk og udvide deres netværk. Jeg kommer til at rejse rundt i hele Nordjylland til fx musikskoler, ungdomsorganisationer og ungdomsuddannelser for at gøre opmærksom på tilbuddet. Der er utroligt mange dygtige musikere i alle dele af Nordjylland. Målet er at skabe et regionalt netværk og at udvikle de stærke kunstneriske miljøer, der findes mange steder i Nordjylland, siger Søren B. Kristensen, leder af KORMA, Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg.