En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Det første træk mod at skabe en mere sammenhængende Aabybro bymidte bliver en ny rygrad – også kaldt Broen.

Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber.

Planlægningen og selve etableringen af Broen forventes at ske over en periode på fire til fem år.  

Broen er blot et af flere tiltag, der skal være med til at udvikle Aabybro Bymidte.

”Vi har samarbejdet med Realdania og CFBO om en grovskitse for Aabybro. Den går forud for den endelige plan for en ny og stærkere bymidte, som vi regner med er klar til april. I planen er der fem spændende og nye hovedemner, som skal være med til at samle byen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

De fem hovedemner for, hvordan arbejdet med Aabybro Bymidte skal forme sig, er:

En Midtby – Flere kvarterer
Bymidten skal opdeles i tre kvarterer på baggrund af de nuværende og fremtidige funktioner – Hovedgaden ved Østergade, Skole og fritid ved Aabybro Skole og DGI-hallen samt det nye bykvarter, der opstår omkring Aabybro Centret i forbindelse med de igangværende omdannelsesprojekter.

Forbundet Midtby
I bymidten ønskes en forenklet trafikstruktur for bilister og en prioritering af bløde trafikanter. Planen skal styrke banestien bl.a. med nye stiforbindelser fra nord mod syd.

Livlig Midtby
Funktionerne i Aabybro skal samles. I den forbindelse arbejdes der ud fra princippet “Midtbyen først”, her er et mål at koncentrere al aktivitet, der bidrager til mere liv i bymidten – blandt andet erhverv, bolig, fritid, kultur, uddannelse.

Stærk handelsby
Aabybro skal fremstå som en samlet handelsdestination. Det skal ske ved at skabe en samlet handelsoplevelse, en prioritering af hovedgaden, og et samarbejde på tværs af alle byens aktører.

Grøn Midtby
Banestien er et grønt træk i midtbyen. Det skal styrkes, så fremtidige udefaciliteter f.eks. i forbindelse med skolen, skabes i sammenhæng med banestien. Grønne elementer skal desuden indarbejdes i gadedesign, altaner, p-pladser mm.

Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr. Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne “Hovedbyer på forkant”. Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr.  Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten.