Virksomheder i Jammerbugt tager socialt ansvar

Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Over 25 virksomheder i Jammerbugt Kommune har givet håndslag på, at de vil gøre en ekstra indsats for, at udsatte ledige får et job. Initiativet hedder Værdijob. 

I 2019 tog Jammerbugt Kommune startskuddet til et erhvervsnetværk: Værdijob. Ideen er at samle socialt ansvarlige virksomheder i et netværk på tværs af brancher, størrelser og erfaring med socialt ansvar. Netværket handler nemlig om at mødes på tværs. 


Erfaringsudveksling, netværk og hjælp er nøgleord for Værdijob Erhvervsnetværk. Her skal virksomheder, der er mere etableret inden for socialt ansvar møde nye virksomheder med ingen eller knap så megen erfaring, og sammen kan de hjælpe et menneske videre mod et lønnet arbejdet. Netværket, afholder temamøder og arrangementer med relevans for medlemsvirksomhederne, så alle bliver klædt bedst muligt på til opgaven.

En af virksomhederne i netværket er KK-Manager, der beskæftiger sig med autotransport og har et mekanikerværksted med pladearbejde. Virksomheden er ejet af Niels Kronborg Krogsgaard, og det er en af netværkets virksomheder, der allerede har stor erfaring med at tage socialt ansvar. 

”Lige nu har vi en ung mand i praktik 20 -25 timer om ugen. Han er en super dygtig pladesmed, men han har nogle personlige udfordringer, der gør, at han har svært ved at klare et fuldtidsjob på ordinære vilkår”, forklarer Niels.

KK-Manager er en enkeltvirksomhed i Torslev ved Brovst, hvor også ejerens hustru, Helle, går til hånde ved siden af sit arbejde ved UCN. 

Niels Kronborg Krogsgaard har haft flere ledige i praktik – både i sit arbejde på bosteder, produktionsskolen og i KK Manager, som han startede i 2014, mens værksted kom til i januar i år. Han og Helle kan slet ikke lade være med at engagere sig i de medarbejdere, de ansætter.

”Vi vil gerne give mennesker, der er udsatte en god oplevelse – en tro på, at de kan noget. At de duer til noget. At tage socialt ansvar betyder, at vi skal have både tid, plads og tålmodighed, når vi ansætter mennesker i praktik.  Så det er noget, virksomheder skal tænke over, inden de siger ja. Men vi har utrolig gode erfaringer med de medarbejdere, vi har haft i KK-Manager, og vi vil gerne fortsætte med at tage et socialt ansvar til vi skal på pension”, fortæller Helle. 

Nok handler socialt ansvar om et ansvar over for mennesker, der har svært ved selv at få eller fastholde et arbejde. Men det handler i høj grad også om at udvide arbejdsstyrken.  

”Her i kommunen er vi vant til at hjælpe hinanden. Vi har længe haft en god base af virksomheder, der tager et stort socialt ansvar, så jeg er glad for den store opbakning til Værdijob. Det er dejligt, at så mange virksomheder vil hjælpe udfordrede ledige i job. Vi har brug for alle hænder. Selv om nogle mennesker ikke passer ind i en ordinær 37 timers stilling, så har de alligevel meget at byde på, og det har hverken virksomheder eller Jammerbugt Kommune råd til ikke at tage imod”, siger Morten Klessen, der er formand for beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune. 

Værdijob Erhvervsnetværk har en hjemmeside; www.værdijob.dk, hvor der står mere om netværket; om deltagende virksomheder, om medlemskab, kontaktoplysninger osv.

Siden opstartsmødet i november 2019 har netværket ikke kunne mødes fysisk grundet COVID-19 situationen. Jammerbugt Kommune er dog klar med et temaarrangement om, hvordan virksomheder hjælper ledige med psykiske udfordringer, når det igen bliver muligt at mødes.

Værdijob Erhvervsnetværk faciliteres af Jobcenter Jammerbugt.