Vinderen af kulturprisen i Jammerbugt Kommune

Helle Bak Andreasen og Birthe Holmgaard

Vinderen af kulturprisen i Jammerbugt Kommune

Søndag 10. oktober modtog Birthe Holmgaard, Tranum, Jammerbugt Kommunes første Kulturpris.

-- annonce ---


Birthe Holmgaard har været formand for Tranum Strandgård i længere årrække frem til 2019 og arbejder fortsat for stedet. I den tid er der kommet censurerede udstillinger på Tranum Strandgård. Prismodtageren har været med til at etablere et værksted, hvor kunstnere og andre kan komme og male, lave keramik og få undervisning. Her er etableret to kunstnerboliger, hvor kunstnere kan bo til en overkommelig pris og hvor kunstnerne forpligter sig til at lave en udstilling og andre kunstneriske aktiviteter, mens de er på Strandgården. Her er kunstneriske børneaktiviteter i samarbejde med skolen. F.eks. ”Dyr der ikke kom med i Noas ark”. Udover sit frivillige virke på Tranum Strandgård er Birthe Holmgaard selv udøvende maler og har sit Atelier Tantè med kunststi og galleri, der er åbent for offentligheden.

Som det fremgår, har Birthe Holmgaard gjort meget både for Tranum Strandgård og for at sætte synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune. Birthe retter sit frivillige arbejde mod professionelle kunstnere, hvor hun har arbejdet for at skabe rammer, der tilgodeser både den kunstneriske praksis, den høje kvalitet og det at få kunsten ud til borgere, børn som voksne, i Jammerbugt Kommune. Birthe har helt afgjort kunst og kultur i sit hjerte. På denne baggrund overrakte Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Kulturprisen til Birthe Holmgaard på Tranum Strandgård i forbindelse med afslutningsarrangementet for Jammerbugt Kulturuge40.

Der var desuden taler af formand og næstformand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreassen og Winnie Aakjær, formanden for Kulturelt Samvirke Inge Pedersen, sang ved Koret Voqalis og underholdning ved Petra Westra og Per Iversen.

Prisen gives til en person:

  • Der har bragt kunst og kultur til Jammerbugt Kommunes borgere, og som har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst eller det almene kulturelle område
  • Der har sat synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune og har kunst og kultur i sit hjerte
  • Der står for høj kvalitet og har gode formidlingsevner, som medvirker til, at der sættes spor
  • Der har været igangsætter og har givet inspiration til andre og skabt interesse for aktiviteter inden for kunst- og kulturlivet

Kulturelt Samvirke har modtaget indstillinger fra borgere i Jammerbugt Kommune på personer, som man tænker kan leve op til dette. Kulturelt Samvirke har indstillet sit valg til prismodtager til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, som bakkede op om, at Birthe Holmgaard skulle modtage prisen i 2021.