Vigtig meddelelse fra Gjøl Varmeværk

Gjøl
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Vigtig meddelelse fra Gjøl Varmeværk

Gjøl Private Kraftvarmeværk skriver følgende på deres Facebook:

– Forbrugerne skulle have modtaget a conto opkrævning for fjernvarmen her i begyndelsen af december, men på grund af problemer med Betalings Service i forbindelse med oprettelse af ny aftale, er udsendelsen blevet forsinket, og forbrugerne vil i stedet modtage den normale december opkrævning i januar.

– For god ordens skyld skal det bemærkes, at betaling af december raten i januar ikke medfører nogen ekstra omkostning for forbrugerne.

– Den forsinkede betaling har ingen indflydelse på a conto opkrævningen for februar, der skal betales helt som normalt.