Videoovervågning til karneval

Politigården i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi etablerer som en del af tryghedsindsatsen under lørdagens karneval i Aalborg 2019 midlertidig videoovervågning af Kildeparken samt relevante indfaldsveje for optogene, herunder særligt Vesterbro.

Politiinspektør fra Nordjyllands Politi, Ole Kristensen, der har ansvaret for politiets indsats under Aalborg Karneval, siger:  
 ”Vores indsats handler om at skabe tryghed for alle karnevallets deltagere og tilskuere. hvorfor vi er massivt til stede under hele karnevallet med både uniformeret og civilt politi.”

En del af vores tilstedeværelse er også videoovervågning. Formålet med overvågningen er at sikre ro og orden i Aalborg samt forebygge lovovertrædelser og give politiet styrkede muligheder for at efterforske eventuelle forbrydelser.  

Et efterforskningsredskab 

”Vi kan benytte videodokumentation som en del af vores efterforskning, fx hvis der opstår en voldssag,” siger politiinspektør Ole Kristensen. 

Politiets optagelser lagres i 30 dage, hvorefter de slettes, medmindre de skal bruges i en konkret sag.

-- annonce ---