”Vi skal værne om det stærke fællesskab, der er noget helt særligt ved Danmark”

Per Husted, Folketingskandidat (S) i Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email


Per Husted er iværksætter og erhvervsmand. Han har tidligere 10 års erfaring som erhvervschef, har hjulpet mange succesfulde virksomheder på vej og er i dag engageret i syv forskellige innovative og spirende erhvervs- og virksomhedsfælleskaber i Himmerland. Ligeledes har han i en årrække undervist på et Handelsgymnasium, og på den måde fået god indsigt i, hvad der rører sig blandt unge.

Samtidig er Per Husted også socialdemokrat og folketingskandidat i Mariagerfjord Kommune, hvor han brænder for flere forskellige mærkesager. Alt fra styrkelse af livet i de mindre byer og landdistrikter, grøn omstilling, mennesket før systemet, en værdig alderdom til velfærd fremfor topskattelettelser og en stærk erhvervsudvikling. Det hele kan nemlig godt kombineres. Bare det gøres på den rigtige måde. 

Frihed handler ikke om økonomi  

– Nogle vil måske mene, at jeg med min arbejds- og erhvervsmæssige profil burde være borgerlig, men min livsholdning og dermed også politiske engagement er simpelthen grundlæggende drevet af, at jeg gerne vil være med til at skabe et mere retfærdigt land, hvor der er fokus på helt grundlæggende socialdemokratiske værdier som fællesskab, lighed og frihed, siger Per Husted.

– Og ja, her har jeg en lidt anden opfattelse af frihed end de borgerlige, som især fokuserer på økonomi. De vil jo blandt andet gerne have mere til dem, der allerede tjener mest. I form af blandt andet topskattelettelser.

– For mig er frihed noget andet. Det er, at vi alle har ret til uddannelse, sygehusbehandling, pension og hele velfærdssystemet. Når behovet opstår for den enkelte, skal det ikke være vores pengepung, som skal bestemme, hvilke muligheder vi har. Mulighederne skal være ens for alle. Det skaber tryghed.

– Jeg synes desværre, at der i Danmark er tendens til, at vi bliver mere og mere delt op. Det fantastiske i Danmark er netop, at vi – uanset hvor vi kommer fra, og hvad vi har råd til – går i samme skoler, går til de samme fritidsaktiviteter og kommer på de samme plejehjem. Det giver et stærkt fællesskab og mulighed for at løfte i flok. Hvilke muligheder for uddannelse vi har, og hvilken plejehjemsplads, vi får engang, skal ikke afhænge af, hvor mange penge, man har, siger han.

”Kunne bare mærke, at jeg brændte for det”  

Per Husted bor i Hadsund sammen med sin hustru Lene Kolding Abrahamsen. Parret har 2 børn.

– Vi flyttede hertil i 1996 på grund af arbejde, og planen var egentlig, at vi kun skulle blive her nogle år. Men så blev vi gift, fik børn, venner i området og synes faktisk her var helt fantastisk dejligt, så vi er blevet, og kommer nok aldrig herfra, fortæller Per Husted.

– At jeg kom ind i politik, var lidt en tilfældighed. Socialdemokratiet manglede en folketingskandidat i Mariagerfjord kommune, og jeg blev opfordret til at stille op.

– Jeg havde faktisk ikke set det komme, men kunne på den anden side godt mærke, at jeg brændte meget for at være med til at omsætte de grundlæggende socialdemokratiske værdier til en politik, der kunne gavne det enkelte menneske, styrke fællesskabet og samtidig styrke udviklingen og fremdriften til glæde for virksomheder og erhvervslivet, som jeg jo har beskæftiget mig med det meste af mit arbejdsliv. Den kombination har altid været vigtig for mig. 

Hele Nordjyllands stemme

Per Husted har været medlem af Folketinget i 3,5 år, og håber, at han ved valget tirsdag den 1. november får mandat til en yderligere 4-årig periode.

– Jeg går ydmygt og ærligt til opgaven, og kan love vælgerne, at skulle det lykkedes, vil jeg arbejde dedikeret og målrettet på at være hele Nordjyllands stemme på borgen.

– Jeg er meget åben i min kommunikationsform, og er altid klar til at lytte til input fra vælgere, der har noget på sinde, og som jeg kan tage med i arbejdet på borgen. Der skal ikke være en barriere til politikerne på Christiansborg. Vi skal være folkets repræsentant, og i dette tilfælde vil jeg være repræsentant for hele Nordjylland.    

– Udover mit fokus på at styrke velfærden på en lang række områder, blandt andet også ved at sætte mennesket før systemet, har jeg også megen fokus på både erhvervsudvikling, grøn omstilling og at gøre forholdene endnu bedre for de mindre byer og landdistrikter.

– Alt sammen noget, der skal mindske ulighederne i vores samfund og være med til at værne om det fællesskab, der er noget helt særligt ved Danmark, slutter Per Husted.

Per Husteds mærkesager:

Værdig alderdom og velfærd fremfor skattelettelser

Tiden er ikke til topskattelettelser. Vi skal i stedet investere i vores fælles velfærd, så Danmark hænger sammen. Psykiatrien lider, antallet af ældre stiger, der kommer flere børn, så der er mange fælles opgaver, vi skal prioritere i de kommende år.   

Sundhed er tryghed

Vi skal investere i sundhedsvæsenet – det skaber tryghed, hvis sygdom rammer. Sundhedstilbuddene skal være i lokalområdet – det skaber større tryghed.

Grøn omstilling – billig fjernvarme

Der skal fart på udbredelsen af fjernvarme i byområder og i andre grønne løsninger til alle udenfor fjernvarmeområderne. Gas og olie er steget voldsomt som følge af krigen i Ukraine. Det viser endnu tydeligere, at vi skal omstille til vedvarende energi både for klimaets skyld og for at blive uafhængige af ustabile lande.  

Hvor ondt skal det gøre?

Vi skal have mennesket før systemet. Vi har med ”Arne-pensionen” fået et godt tilbud til dem, som har haft de mest nedslidende jobs – det er godt. Men vi skal videre. Vi skal have et mere menneskeligt system, så syge ikke jages rundt i meningsløse afklaringsforløb. 

Erhvervsudvikling i hele Danmark

Jeg har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med erhvervsudvikling og er selv engageret i en række projekter. Udefra kan jeg se, at selvom der er gode intentioner fra politisk side, så laves der ofte lovgivning, som hæmmer udviklingen. Det skal vi have ændret.

Psykiatri – forebyggelse halter

Vi skal prioritere forebyggelse og hjælp til alle med udfordringer. Flere og flere mennesker får brug for hjælp i psykiatrien. Det gælder blandt andre vores børn og unge, der tidligt mærker forventningspresset i uddannelsessystemet, på sociale medier og fra samfundet. 

Kørselsfradrag udvikler mindre byer og landdistrikter 

Det skal være attraktivt både at bo og arbejde udenfor de større byer. Kørselsfradraget til arbejde skal derfor forhøjes for alle udenfor de større byer, så det bliver mere attraktivt at bo i mindre byer. Ligeledes skal kørselsfradraget for alle, som kører på arbejde i de mindre byer forhøjes, så det bliver lettere at tiltrække arbejdskraft. Det vil give en bedre balance mellem land og by.     

Uddannelse udenfor de større byer

Uddannelse skal være let tilgængelig for alle. Det modsatte er sket i flere år – uddannelser er blevet koncentreret i de større byer. Det skal vi have ændret på. Vi skal finde nye måder at skabe uddannelser, så det ikke er nødvendigt at flytte til de helt store byer for at tage uddannelse.   

Bedre infrastruktur – i hele landet

Vi skal investere i bedre og mere sikre veje – ikke kun i motorveje og de store toglinjer. Vi skal også investere i hovedveje som eksempelvis landevejen mellem Aalborg og Randers gennem Hadsund eller en omfartsvej ved Hobro. Det kan være med til at sikre en fortsat vigtig udvikling.