Værdig omsorg og ældrepleje – ikke i går – NU!

Palle L. Nielsen
Palle L. Nielsen

Af Kandidat til KV21 og RV21 for Konservative Jammerbugt
Palle L. Nielsen Havremarken 14 9690 Fjerritslev

Værdig omsorg og ældrepleje – ikke i går – NU!

På min vej rundt hos mange ældre og svage medborgere, møder jeg ofte Sosu assistenter, hjemmehjælpere og andre sundhedsfolk, der ganske enkelt føler sig magtesløse. De gør ALT for at løse pleje- og omsorgsopgaven på en værdig og ordentlig vis. Men mange hjemmehjælpsmodtagere oplever desværre hjælpen fra det offentlige så mangelfuld, at det går ud over deres livskvalitet, når der konstant skæres i hjemmeplejen.


Et notat fra Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at der er fjernet 6,5 mio. timer fra hjemmehjælpen. Og andelen af de +65 åriges hjemmehjælp er i samme periode faldet fra 18,1% til 11,1 %. Samtidig er 73.000 svage ældre med 2 eller flere funktionsnedsættelser i aldersgruppen +67 år efterladt i eget hjem uden at få den hjælp, de har brug for. Notatet viser også, at 33 % af hjemmehjælpsmodtagerne oplever at have brug for mere hjælp til rengøring, end den der allerede får.

-- annonce ---

Kære medborgere og skatteydere – det kan vi ikke være bekendt, hverken overfor hjemmehjælpsmodtageren eller den aktør, der udfører opgaven. De har været gode skatteborgere hele deres liv – er det værdig ældrepleje? 

Kommunerne er pressede af at skulle prioritere mellem velfærdsområderne. Presset og den konstaterede adfærd skyldes desværre også, at beboerne og hjemmehjælpsmodtagerne ikke oplever kontinuitet i plejen, da der kommer for mange forskellige ansigter i hjemmet. Det er med til at skabe stor utryghed.

De ældre er gamle nok til at bestemme selv – styrk derfor de frie valgmuligheder i din kommune. Det skal være lettere for de private aktører, at byde ind på markedet. Vi skal udvide det frie valg, for den ældre medborger har ret til at vælge mellem kommunal og privat pleje. Det frie valg sætter reelt borgeren i centrum og styrker oplevelsen af selvbestemmelse i eget liv.

Jeg vil arbejde for et styrket samarbejde mellem de ældre, de pårørende, det kommunale og private serviceudbud, da jeg mener at en af forudsætninger for et godt ældreliv, IKKE kun handler om at få mad og rengøring, det handler også om at kunne gøre det, man har lyst til.  Det er nemlig velfærd med respekt for mennesket.

Smil – det smitter

Rigtig god valgkamp og god debat til alle. Husk stem personligt.