Vækst i turismen i Jammerbugten er langt over landsgennemsnittet

VisitJammerbugten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Overnatningstallene i Jammerbugten er vækstet med ca. 116.950 overnatninger svarende til en procentuel vækst på 7,6 % til og med oktober 2019, sammenlignet med samme periode for 2018, viser seneste tal opgjort fra Danmarks Statistik.

Til sammenligning er den generelle vækst i Danmark på ca. 3,5 %.


Den største vækst i Jammerbugten er på marked Danmark med ca 60.000 ekstra overnatninger og ca. 40.000 ekstra overnatninger på marked Tyskland

Den største vækst ses i udenlandske feriehusovernatninger med et plus på ca 48.000 ekstra overnatninger

Danske gæster på feriecentre er vækstet med ca. 24.400 overnatninger i forhold til 2018, og danske campinggæster er vækstet med ca. 26.300 flere overnatninger.

Til sammenligning er den nordjyske vækst i overnatningstallene ca. 414.300 flere overnatninger i 2019 svarende til en vækst på 5,6 %. Den største fremgang ses i Jammerbugten efterfulgt af Hjørring med ca 103.700 flere overnatninger og Thisted med et plus på ca. 58.200 flere overnatninger i 2019 i forhold til 2018.

De 3 kommuner, som også fremadrettet kommer til at udgøre den nye turistdestination Destination Nordvestkysten, der etableres med virkning fra 1. april 2020 som følge af den nye turismereform.

Udover Jammerbugt, Hjørring og Thisted bliver Destination Nordvestkysten også Lemvig og Holstebro kommuner. Destination Nordvestkysten får hovedkontor i Aabybro samt en filial i Lemvig.

Den flotte fremgang glæder Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune: ”Fantastik flot resultat, som tegner godt for fremtiden. Turismen er et vigtigt erhverv i Jammerbugt Kommune, som også holder gang i håndværkere og butikker udover de mange direkte arbejdspladser i turismeerhvervene. Et dygtigt erhverv godt bakket op af Vækst Jammerbugt giver resultaterne!”, slutter en tilfreds borgmester.