Uge 40: Børn bliver påvirkede, når forældre drikker

Foto: Unsplash

122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer*. Det svarer til to børn i hver skoleklasse. Børnene går ofte under radaren, da de oplever forældrenes misbrug som pinligt og stigmatiserende – og forsøger at dække over det.

Børnene bliver voldsomt påvirkede, når forældrene drikker eller tager stoffer. De skal fx for tidligt tage ansvar for sig selv og søskende, købe ind, lave mad, dække over pinlige forældre mv. Børnene må sætte egne behov i baggrunden og lukke ned for følelser. Mange har en oplevelse af, at de er uønskede, i vejen og skyld i forældrenes misbrug – eller i hvert fald mindre vigtige end flaskerne.

-- annonce ---

Den gode historie er, at hjælp og behandling viser meget positive resultater – fx i Ballast under KFUM’s Sociale Arbejde, som tilbyder gratis hjælp og professionel behandling til 5-25-årige børn i syv jyske kommuner.

Da børnene og de unge ofte har vanskeligt ved at mærke og sætte ord på følelser – både egne og andres ­– foregår behandlingen efter NUSSA-metoden**, hvor deltagerne træner følelser gennem lege og aktiviteter. Nogle af børnene er også ned til fire-fem år, og aldersafstemte lege er derfor en god pædagogisk tilgang. Aktiviteter og samtaler foregår både individuelt og i grupper.

Evalueringer fra Ballast viser, at børn og unge i alle aldersgrupper oplever markant bedre trivsel målt efter WHO-5-trivselsindeks. Et par udvalgte tal:

Spørgsmål: ”Barnets/den unges tilfredshed med livet samlet set” (på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder ”Fuldstændig utilfreds” og 10 betyder ”Fuldstændig tilfreds”.):

o 3-10-årige: Før: 6,3. Efter 8,2 (forældre har svaret på barnets vegne i denne aldersgruppe)

o 11-16-årige: Før: 5,9. Efter 7,8

o 17-24-årige: Før: 5,2. Efter 7,6

Behovet for hjælp og behandling er stort – og nogle steder i landet er der langt til tilbud. Vi vil gerne udbrede kendskabet til problemets omfang (og aftabuisere det), formidle at det faktisk er muligt at få hjælp – og udbrede tilbuddet til flere kommuner.

Læs evt. mere på projektballast.dk

  • Ifølge Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/boern-i-familier-med-alkoholproblemer

** NUSSA står for ”neuroaffektiv udviklingspsykologisk struktureret social aktivitet” og er en pædagogisk tilgang, der bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning. NUSSA er udviklet af psykolog Susan Hart, som er ambassadør for Ballast.