Udvidelse af skærpede tiltag til i alt 69 kommuner

Magnus Heunicke indkalder i dag Corona Følgegruppen til møde
Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Claus Bech.
Print Friendly, PDF & Email

COVID-19-smittetallet er stigende i Danmark. Særligt Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og en række større kommuner i Region Syddanmark og Region Nordjylland har en bekymrende smitteudvikling. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, udvides en række skærpede tiltag til flere regioner og kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00.

Den 9. december 2020 trådte en række skærpede tiltag og restriktioner i 38 kom-muner i kraft. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har regeringen besluttet at udvide den nuværende geografiske afgrænsning af skærpede tiltag med yderligere 31 kommuner, så i alt 69 kommuner er omfattet. De skærpede tiltag gælder i de 31 nye kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00 til og med 3. januar 2021.


Den geografiske udvidelse sker blandt andet på baggrund af hastigt stigende smittetal, høje positivprocenter og en bekymring for, at de høje smittetal breder sig til yderligere dele af landet, herunder en ny risikovurdering fra SSI, hvor Region Hovedstaden fortsat er på risikoniveau 4 ud af 5, mens Region Midtjylland og Region Sjælland er hævet til risikoniveau 4. Samtidig er der forventning om yderligere bevægelse på tværs af kommunegrænser op til og i forbindelse med jul og nytår. Flere dele af landet er derfor i risiko for at opleve yderligere tiltagende smitte. Det gælder også kommuner, der grænser op til kommuner med høje smittetal.

De skærpede restriktioner og tiltag, der nu gælder i 38 kommuner, udvides på den baggrund til at gælde for yderligere 31 kommuner. I alt omfattes således 69 kom-muner.

De skærpede tiltag omfatter således følgende dele af Danmark:

Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget).
Hele Region Sjælland.
Hele Region Midtjylland.
Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark.
Større danske byer: Odense og Aalborg kommuner.

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man som borger tager særlige forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at bevæge sig uden for de kommuner og regioner, hvor de skærpede tiltag og restriktioner er gældende. Man skal således ”tage sine restriktioner med sig”, hvis man forlader sig kommune.

Der gælder fortsat en række nationale tiltag i hele landet, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud, krav og opfordringer om brug af mundbind og visir, og at serveringssteder skal lukke kl. 22.00 mv. De samlede nationale tiltag, der gælder til og med 28. februar 2021, kan læses på www.coronasmitte.dk

Indsatsgruppen, herunder Sundhedsmyndighederne, følger i øjeblikket smittesituationen meget tæt. Hvis smittetallene stiger yderligere i den kommende tid, kan det blive nødvendigt med geografisk udvidelse af tiltag og/eller indførelse af yderli-gere skærpede tiltag og restriktioner, jf. varslingssystemet.

Genindførsel af lønkompensation samt forlængede hjælpepakker

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har torsdag morgen aftalt at genindføre lønkompensation gældende fra 9. december 2020. Med udvidelsen af de skærpede tiltag kommer lønkompensationsordningen til at gælde hele landet.

Der ses også på at forbedre de øvrige hjælpepakker til erhvervs-og kulturlivet.