Udvælgelse af nyt vejnavn til nyt boligområde ved Haldagervej i Biersted | “Engkrogen” skyder op

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Udvalget for Teknik og Miljø i Jammerbugt Kommune behandlede navngivning af nyt boligområde ved Haldagervej i Biersted på deres udvalgsmøde den 28. oktober 2019. Udvalget besluttede at benævne vejen “Engkrogen”.

Sagsfremstilling
Lokalplan 28-005 for et nyt boligområde ved Haldagervej i Biersted åbner mulighed for, at der kan etableres op til 47 boliger inden for lokalplanens område.

-- annonce ---


Området er delvist kommunalt ejet, og lokalplanområdet påbegyndes udstykket i løbet af foråret 2020.

I den forbindelse foreslår kommunen, af hensyn til husnummereringen, at vejen, der skal forsyne boligparcellerne, gives et nyt vejnavn.

Vækst- og Udvikling foreslår følgende vejnavne:

Remisen (med henvisning til områdets placering ved banestien)
Engkrogen
Marksvinget
Elbæksmindevej (med henvisning til nærhed til gården “Elbæksminde”)

Ovenstående vejnavne optræder i forvejen ikke i kommunens vejfortegnelse.

Udvalget besluttede at benævne vejen “Engkrogen”.