Turismekonference og nye destinationer på Nordvestkysten

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme.
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 28. november kl. 14.00 – 17.00 inviterer Jammerbugt Kommune og VisitJammerbugten til den årlige turismekonference.

Mødet er for turistvirksomheder- og aktører i Jammerbugten og på mødet vil Borgmester Mogens Gade orientere om det nye destinationsarbejde, som Jammerbugt Kommune indgår i, i samarbejde med Hjørring, Thy, Lemvig og Holstebro.


Jammerbugt vil fremover, som følge af den nye turismereform, etablere en samlet destination sammen med de 4 øvrige kommuner under navnet: ”Den Nordjyske Vestkyst”.

Turismereformen betyder at antallet af turistdestinationer i Danmark skal reduceres fra ca. 80 destinationer til ca. 15-20 destinationer. Arbejdet er påbegyndt over hele landet og skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2020.

Destination Den Nordjyske Vestkyst vil indgå og være en del af Vestkystpartnerskabet, som er et samarbejde imellem 10 danske vestkystkommuner. De danske vestkystkommuner er gået sammen om en samlet udviklingsplan for Vestkysten med en række indsatsområder, der skal fremme turismen og skabe vækst frem til 2025.

”Det er vigtigt at vi som kommune indgår og spiller os ind i vestkystplanen, og det bliver i endnu højere grad muligt at realisere planerne, når vi står sammen på vestkysten. Med den nye destination bliver vi med en overnatningskapacitet på 5.5 mio. overnatninger årligt en af de større spillere i Danmark.

Det går godt for turismen i Jammerbugt Kommune. Ikke mindst på grund af, at vi kan stå sammen og har et dygtigt turisterhverv. Det samarbejde skal gerne videreføres og udvikles yderligere i det nye destinationsarbejde”, opfordrer borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade.

På konferencen vil der også blive givet en status på markedsføringsaktiviteterne for 2019, og hvordan virksomhederne kan få værdi og blive en del af markedsføringsprogrammet for 2020.

”Vi har et markedsføringssamarbejde i VisitJammerbugten, hvor alle virksomheder kan tegne samarbejdsaftaler alt efter egen størrelse og formåen. Her bliver de en del af relevante temafortællinger, som bringes ud i Danmark og på vores udenlandske nærmarkeder, og virksomhederne kan på grund af det offentlige/private samarbejde, hvor vi puljer pengene opnå stor rækkevidde ”, fortæller marketingkonsulent i VisitJammerbugten Anne Nøhr Ringgren.

”Gæsterne vil gerne høre om unikke og små, lokalt gemte skatte i form af spændende oplevelser, der skaber meningsfyldte minder. Og det er her, vi kan bringe vores særkender, lokale virksomheder og deres produkter i spil igennem spændende fortællinger overfor relevante målgrupper. Fortællinger vækker følelser og skaber relationer. Relationer skaber kunder og flere kunder giver vækst til glæde og gavn for alle”, siger Anne Nøhr Ringgren fra VisitJammerbugten.

På dagen vil der også blive indlæg fra turistaktører, der har formået at skabe produktudvikling, som kan være kilde til inspiration for andre.

Vi skal blandt andet høre Jon Lindbergs historie om udviklingen og etableringen af Vildmarkscenteret, og Per Kalstrup vil komme og fortælle om deres forretningseventyr omkring Kalstrup Livsstilshus i Blokhus.

Desuden vil der blive givet status på gæstetilfredshedsundersøgelse foretaget i området. 

Mødet er gratis og afholdes i Brovst Hallen.

Der kan tilmeldes via linket: raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/58/