Tryg overgang gav ASF-elever mod på foreningslivet

I Biersted IF ligger e-sportslokalet bevidst helt fremme ved indgang for at understrege e-sporten er en vigtig del af foreningen. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Tryg overgang gav ASF-elever mod på foreningslivet

Et tæt samarbejde mellem kommune, skole og forening har åbnet verden op for en gruppe e-sportsinteresserede ASF-elever fra Biersted Skole. De er nu blevet en del af den lokale idrætsforening og dyrker deres sport sammen med kammerater uden ASF.    

Det er nu cirka et år siden, der blev inviteret til en særlig e-sportscamp i Biersted IF, en camp, som var skræddersyet elever med en autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF) fra Biersted Skole. Målet var på længere sigt, både at få dem ud i foreningslivet og at få genstartet Biersted IF’s e-sportslokale, som efter coronatiden lå tomt hen. Begge dele lykkedes, kan René Melvad Jørgensen et år efter e-sportscampen med tilfredshed konstatere. Han er foreningsudviklingskonsulent i DGI og Jammerbugt Kommune og trak i begyndelsen af 2022 i de indledende tråde. 

Efter en tryg overgang fra skole til forening sidder børn og unge med ASF nu i Biersted IF og gamer side om side med deres kammerater uden ASF. Foto: Jammerbugt Kommune

”Det er sjældent, at man så konkret ser effekten af en indsats. I det her tilfælde handler det om en gruppe børn og unge, som har svært ved at passe ind, så det er virkelig dejligt at se, at de er kommet i gang”.

Fra tryg camp til åben café

Biersted Skole danner ramme om skolegangen for alle ASF-elever i Jammerbugt Kommune – en gruppe, der udgør 70 af skolens i alt 400 elever, og som for fleres vedkommende er ivrige e-sportsudøvere. Tanken bag camp-initiativet var, at de kunne være oplagte gæster i Biersted IF’s tomme esportslokale, hvis de fik mod på at forlade værelset derhjemme.

René Melvad Jørgensen kendte til en pulje DGI-midler, som kunne finansiere et indledende arrangement og på hans initiativ satte repræsentanter fra skole og forening sig derfor sammen og planlagde en tredages-camp i påsken 2022. Campen var målrettet ASF-eleverne og havde en kendt pædagog som underviser, men den foregik i foreningens lokaler. Campen blev en succes med 20 deltagere, som umiddelbart herefter blev inviteret til at forsætte e-sporten i de nu kendte foreningsrammer, på et hold reserveret til dem. Flere takkede ja. ASF-holdet blev lagt om tirsdagen kl.18-19, og umiddelbart herefter var der åbent i e-sportscaféen for alle. Det oprindelige mål, nemlig at åbne foreningslivet op for ASF-eleverne, blev endeligt nået, da de i efteråret indvilligede i at slå deres eget specialhold sammen med den åbne café.

E-sportsudøvere med og uden autisme

Nu kan man hver tirsdag aften finde en fyldt e-sportscafé med en blandet flok af ivrige udøvere med og uden ASF. Troels Rytter, som siden 2010 har været lærer for Biersted Skoles ASF-hold, og som bor i byen, runder af og til e-sportslokalet, og konstaterer at de 10 pladser er besatte – cirka halvdelen af ASF-elever. Han giver det tætte samarbejde mellem skole, forening og kommune æren for det positive resultat.

”For denne gruppe elever er genkendelighed, forudsigelighed og trygge voksne helt afgørende, og går en overgang galt, får man sandsynligvis ikke en ny chance. Derfor var det så vigtigt at starte op i skoleregi med en kendt lærer. På den måde fulgte trygheden med over i foreningen,” forklarer han.  

I Biersted IF glæder man sig over, at ASF-eleverne er blevet en del af foreningen.  

Biersted IF savnede liv i e-sportslokalet og fik i fællesskab med Jammerbugt Kommune og Biersted Skole skabt et trygt rum for gamere med ASF. Foto: Jammerbugt Kommune

”Tanken med at lægge den åbne café lige efter ASF-holdet tidsmæssigt var jo netop, at ASF-eleverne skulle få lyst til at blive 10 minutter, og måske 15 næste gang. At de skulle føle, det var deres rum, så de på sigt blev trygge nok til også at blive cafédeltagere. Det lykkedes, og det er vi glade for,” konstaterer formand for Biersted IF, Henrik Skøtt. Foreningen har helt bevidst placeret e-sportslokalet centralt ved hovedindgangen, for at deltagerne, der som oftest ikke er aktive i andre sammenhænge, blive en synlig del af foreningen.

LÆS OGSÅ: Forfatterparret Kaj Christensen og Børge Lindegaard fortæller om Minkavlen på Gjøl