Thisted er med i et forbedringsprojekt for ældre ortopædkirurgiske patienter

Foto: aalborguh.rn.dk
Print Friendly, PDF & Email

På sygehuset i Thisted afprøves en ny tilgang, der skal forebygge komplikationer og genindlæggelser for ortopædkirurgiske patienter over 65 år.

For patientens bedste

Tiltaget skal primært sikre, at de ældre patienter, der bliver indlagt på ortopædkirurgisk sengeafsnit i Thisted, får den bedst mulige behandling. Den ældre patient har nemlig større risiko for at tabe funktionsevne og for komplikationer i forbindelse med et hospitalsophold, og risikoen stiger med indlæggelsestiden. Derfor er det essentielt, at der bliver sat ind med den rette behandling hurtigst muligt.


Derfor er der pr. 1. september ansat en erfaren medicinsk læge, der er specialiseret i geriatri, altså ældresygdomme. Han skal, sammen med de øvrige medicinske speciallæger, sikre, at de ældre får en medicinsk gennemgang indenfor to døgn, og at der i det hele taget er et godt tværfagligt samarbejde mellem den medicinske og den ortopædkirurgiske afdeling.

– Når ældre patienter kommer ind på ortopædkirurgusk afdeling med et brud, vil vi have større fokus på årsagen til bruddet, der ofte skyldes et fald. Det kan være, at de får forkert medicinering, har en infektion eller er svækket. Og det skal vi tage hånd om, så de får en langt mere effektiv behandling, og det ikke sker igen, fortæller Trine Langfeldt Hagen, speciallæge i infektionsmedicin.

Tal viser, at de ældre patienter udgør langt størstedelen af patienter indlagt på danske hospitaler – herunder i ortopædkirurgisk regi.

Det er desuden veldokumenteret, at ældre patienter, der bliver indlagt med brud, særligt hoftebrud, har en øget dødelighed og risiko for funktionstab. Det hænger sammen med, at de ældre patienters sygdomsbillede kan være langt mere komplekst end de yngres – og derfor giver det rigtig god mening at samarbejde på tværs af specialer, så man kan sikre sig, at den ældre patient ikke falder igen.  

En stærkere helhed

Lignende tiltag findes allerede på matriklen i Aalborg. Så forbedringsprojektet handler altså ikke nødvendigvis om at skabe noget nyt, men om at bygge på tidligere høstede erfaringer. Dermed er forventningerne, at der vil vise sig interessante resultater, der kan bruges til at blive klogere på, hvordan man bedst muligt implementerer sådan et tiltag, og hvordan de gode resultater kan sikres på tværs af de forskellige matrikler på det nye Aalborg Universitetshospital.

– Det handler om at sikre, at de ældre patienter får samme tilbud, uanset hvilken matrikel på Aalborg Universitetshospital de indlægges på – herunder Thisted, som jo også er en del af det nye Aalborg Universitetshospital. Det er vigtigt, at der er lige muligheder for behandling, uanset hvor man bor i Region Nordjylland, siger Trine Langfeldt Hagen.

Tiltaget træder i kraft i slutningen af året, og forventningen er, at det er fuldt implementeret i løbet af de første seks måneder.