Syv mio. kr. frigives til at forbedre infrastruktur i Aabybro

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Aabybro er populær blandt tilflyttere, og byen har gennem de seneste år oplevet et støt stigende indbyggertal. Det øger presset på byens infrastruktur. Både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, samtidig med at der er flere cyklister på vejene.

Det tog Kommunalbestyrelsen højde for i budgettet for 2020. De afsatte nemlig syv mio. kr. til at forbedre infrastrukturen i Aabybro, og det er de midler, som er frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet i marts.

-- annonce ---


”Det er positivt, at Aabybro er et trækplaster for tilflytning. Og som en konsekvens af udviklingen i byens indbyggertal, er vi er nødt til at udbygge infrastrukturen”, siger borgmester Mogens Chr. Gade, og fortsætter:

”Det er vigtigt, at den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde, og at der samtidig er gode og sikre forhold for de bløde trafikanter. Det glæder mig, at vi med frigivelsen af de syv mio. kr., som vi afsatte i budget 2020, tager endnu et stort skridt for at understøtte udviklingen i Aabybro”.

De syv mio. kr. skal blandt andet bruges til:

  • En rundkørsel ved Ø. Hovensvej, Kattedamsvej og Knøsgårdsvej
  • At udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej udvidet til 6,5 meters bredde med kantsten
  • Et to meter bredt fortov med vejbelysning fra Kattedamsvej til Skovparkens indkørsel over for Aabyskovens P-plads
  • At anlægge fortov langs Knøsgårdsvej til Porsevej og til Kattedamsvej
  • At anlægge ekstra parkeringspladser ved Østergade og ved Lægehuset Postvænget