Syv indsatsområder på erhvervsområdet i 2024-2027 i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Syv indsatsområder på erhvervsområdet i 2024-2027 i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune har revideret kommunens Erhvervs- og Vækststrategi og desuden udarbejdet et nyt, årligt handlingskatalog, der hører til strategien.

En ny Erhvervs- og Vækststrategi i Jammerbugt Kommune sætter retningen for, hvordan kommunen i årene 2024-2027 vil sikre de bedste vilkår for virksomheder i kommunen. Et dertilhørende Handlingskatalog, som gælder for 2024-2025, viser, hvordan strategien skal gøres til virkelighed. Der vil blive udarbejdet et nyt handlingskatalog hvert år med udgangspunkt i strategien, indtil der igen skal laves en ny strategi efter 2027.

”Erhvervs- og Vækststrategien indeholder syv indsatsområder. Dertil er der lavet et handlingskatalog, som er det første af i alt fire i forhold til den her strategi. I Jammerbugt Kommune glæder vi os til at fortsætte det ambitiøse og målrettede samarbejde med erhvervs- og turismebranchen”, lyder det fra Borgmester Mogens Christen Gade.

Erhvervslivet har haft mulighed for at komme med input til materialet, og disse input har været med til at definere indsatsområderne. Derudover er Jammerbugt Kommunes strategiske samarbejdspartnere tænkt ind, ligesom Erhvervs- og turistrådet i Jammerbugt Kommune har været en del af processen og udarbejdelsen og bakker op om materialet.

Erhvervs- og Vækststrategien syv indsatser:

  1. Understøtte erhvervslivets potentialer – bl.a. tilbyde smidig kommunal service, dialog og netværk
  2. Grøn omstilling og bæredygtighed – bl.a. tydeliggøre de muligheder, kommunen og de strategiske samarbejdspartnere kan tilbyde
  3. Data og digitalisering – bl.a. fokus på styrket digitalisering, data og AI (kunstig intelligens)
  4. Iværksætteri – bl.a. skabe gode vilkår for bæredygtige virksomheder
  5. Turisme og centerbyer – bl.a. arbejde for at være Nordjyllands største turismekommune og styrke centerbyernes fysiske udvikling og forudsætninger for virksomheder
  6. Kvalificeret arbejdskraft – fortsat sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft
  7. CO2Vision i Jammerbugt – erhvervet i Jammerbugt Kommune skal have styrket kendskab til potentialerne og mulighederne i erhvervsfyrtårnet ’CO2Vision’