Stork er landet i Store Vildmose

Privatfoto
Print Friendly, PDF & Email

En stork er blevet set og fotograferet i Store Vildmose i mandags.

Storken blev set i nærheden af gård 18, også kendt som Vildmoseporten.

Fakta om storken

Den hvide stork med det latinske navn Ciconia Ciconia ankommer som regel til sin yngleplads fra omkring 1. april og frem til starten af maj.

Storken er tro mod sin fødeegn, og yngler som regel i det område hvor den er udruget. Der findes dog eksempler på storke der yngler flere hundrede kilometer fra deres føderede.

Storken ynglede oprindeligt i træer, og det gør de da også stadig i et vist omfang. Men i Danmark har rederne i snart mange år primært været anbragt på pæle eller bygninger, hvor man har sat et gammelt vognhjul eller et andet underlag op for at tiltrække storkene.

Nu om dage ser man i områder med mange storke, at fuglene udnytter kraner, højspændingsmaster og sendemaster til mobiltelefoni som redested.

Det sker ofte, at der er kamp om de gode reder. Dette kaldes meget naturligt for “storkekamp”.

Denne kamp resulterer desværre engang i mellem i dødsfald, eller i alle tilfælde i voldsomme skader, og nogle gange går nylagte æg tabt i en sådan kamp, når en stork forsøger at indtage en rede.

Både hanner og hunner har kropslængder på minimum 100 cm og maksimum 115 cm, mens vingefanget er mellem 155 og 165 cm.

Vægten er derimod forskellige afhængigt af kønnet, da hanner vejer mellem 3,3 og 4 kg, mens hunners vægt ligger mellem 3,2 og 3,5 kg.

Storke spiser dyr som frøer, snoge, fisk, insekter, snegle, mosegrise, rotter, mus, æg og fugleunger.

Kilde: Storkene.dk.