Stor interesse for ny Børne- og Ungepolitik i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugt Kommune


Omkring 140 deltagere har været samlet for at tage hul på udarbejdelsen af en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Jammerbugt Kommune.

Deltagerne repræsenterede både kommunale ledere og medarbejdere fra Børne- og Familieforvaltningen, samarbejdspartnere fra Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen, politikere fra Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og en lang række af øvrige aktører – herunder ledere af private dagtilbud, ungdomsuddannelser, opholdssteder, plejefamilier, Integrationsrådet, Handicaprådet og faglige organisationer.

-- annonce ---


”Det var virkelig en givende aften med masser af gode input til den kommende Børne- og Ungepolitik. Både fra vores inspirerende oplægsholdere men også efterfølgende i de rigtig gode snakke, vi fik ude ved bordene. Nu går stafetten videre til de lokale MED-udvalg, som også skal komme med deres input til Børne- og ungepolitikken”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget Susanne Møller Jensen.

Til aftenen var en række eksterne oplægsholdere inviteret med for at inspirere og klæde deltagerne på.

Hanne Warming, der er professor på Roskilde Universitet og forsker i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge, talte om vigtigheden af, at børnene og de unge inddrages og er med til at træffe fælles beslutninger for deres eget liv.

Efter Hanne Warming talte Ann-Katrine Kviesgaard, der er bestyrelsesmedlem og Formand for Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund, om betydningen af at være en del af mangfoldige fællesskaber. Ann-Katrine satte ord på, hvordan det er at være ung og både kunne mødes med ligesindede, men i lige så høj grad med andre ”almindelige” unge i ungdomsklubber og foreningslivet.    

Den tredje oplægsholder, Janne Hedegaard Hansen, der er forskningsleder ved Københavns Professions-højskole, havde fokus på det tværprofessionelle samarbejde. Janne kom bl.a. ind på, hvordan arbejdet med børn og unge i udsatte positioner kalder på, at vi lykkes i det vigtige tværprofessionelle samarbejde. 

”I Jammerbugt Kommune er vi meget optaget af, at vi får en rigtig god dialog om den kommende Børne- og Ungepolitik, så vi får et stærkt og fælles grundlag at arbejde ud fra. Den nye politik skal understøtte, at alle børn og unge trives, at de har appetit på livet og mod og kræfter til at realisere deres drømme. Det kræver, at vi tør inddrage vores børn og unge mennesker, også når de har det svært, så de er med til at træffe vigtige beslutninger for deres eget liv”, udtaler Ulla Flintholm, der er næstformand i Børne- og Familieudvalget. 

De mange input skal bidrage med viden om, hvordan vi i endnu højere grad lykkes tværprofessionelt og i et tæt og ligeværdigt samarbejde. Dette med et særligt fokus på de børn, unge og familier som har det svært. Konkret munder det hele ud i en ny politik, der sendes i høring først i det nye år. 

Tidsplan for udarbejdelsen af ny børne- og familiepolitik:

Kick off med alle28. september 2022
MED-inddragelseOktober 2022
Fælles ledermødeFørst i december 2022
Udarbejdelse af ny sammenhængende Børne- og UngepolitikDecember 2022
Børne- og Familieudvalget igangsætter høringJanuar 2023
Forslag til Ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik præsenteres for kommunalbestyrelsen på temamøde (efter høring)Marts 2023
Politisk godkendelse af ny sammenhængende Børne- og UngepolitikApril 2023
ImplementeringFra maj 2023