Stor beredskabs-øvelse omkring Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg

Politigården i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email


Aalborg Lufthavn afholder i samarbejde med Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland og Beredskabsstyrelsen den 13. oktober 2022 en større øvelse i og omkring Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn.

Øvelsen foregår overvejende på flyvestationens område, hvorfor generne for borgerne vil blive minimale, men muligvis vil man kunne se og høre udrykningskøretøjer i forbindelse med øvelsen. Og der vil selvfølgelig også være uniformeret personale fra politiet og fra en række andre beredskaber og myndigheder til stede, herunder blandt andet fra Nordjyllands Beredskab, Forsvaret og Region Nordjylland.


Der vil være ligeledes være civilklædte figuranter i området omkring lufthavnen og flyvestationen, dvs. personer, der spiller en rolle i øvelsen.

”Borgerne, der måtte færdes i området og se eller høre noget, behøver ikke være urolige. Slet ikke. Det er blot vores beredskabsøvelse, der løber af stablen,” beroliger den øvelsesansvarlige, vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Nødvendigt med øvelse

Henrik Skals oplyser, at øvelsen kan give anledning til lidt larm og mindre trafik-forstyrrelser, da der kan være lidt logistik omkring afviklingen af større øvelses-virksomhed.

”Jeg håber, at eventuelt berørte borgere udviser forståelse for de mindre gener i form af trafikale udfordringer og støj, som øvelsen lejlighedsvis kan afstedkomme. Jeg forventer dog ikke, at der bliver tale om større gener. Det er nødvendigt for os, at vi holder færdighederne knivskarpe. Det er derfor, vi øver: Vi skal være klar, hvis det en dag pludselig bliver alvor.”

Detaljer kan ikke afsløres

Af hensynet til, at der også skal være overraskelser og udfordringer for det indsatte personale fra beredskaberne, så kan vicepolitiinspektør Henrik Skals ikke løfte sløret for øvelsens konkrete indhold; han siger dog:

”Vi er på flyvestationens område, så der er flere øvelsesscenarier i spil, men kernen er, at beredskaberne skal udfordres på forskellig vis i håndtere hændelse og i at samarbejde.”

Øvelsen ventes at foregå i tidsrummet fra cirka kl. 15-24. 

Efterfølgende bliver den evalueret og relevante læringspunkter bliver opdateret i planer og procedurer.