Stop-brev vedr. NNP Tranum til miljøminister Lea Wermelin på kommende kommunalbestyrelsesmøde

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder deres første ordinære møde i denne funktionsperiode. Og på dagsordenen til det kommende møde har kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Lokallisten, Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti Anmodet om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsesmøde den 26. januar 2022.

Sagsbeskrivelse

“Stop-brev vedr. NNP Tranum til miljøminister Lea Wermelin.

-- annonce ---

Beslutningstema

At udfærdige og afsende et nyt brev til Miljøminister Lea Wermelin, hvor vi beder hende stoppe projekteringen af NNP Tranum indtil en række oplysninger/tiltag er iværksat bla. undersøgelse af biodiversiteten i Tranum. Status nu og hvordan den har udviklet sig i de seneste år.

Sagsbeskrivelse

NNP Tranum var et stort emne i kommunalvalgkampen, og der var mange af de nu valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har udtrykt modstand mod det projekt, som er under udarbejdelse.

Derfor vil det give et mere retvisende billede, hvis et brev der udtrykker den nye kommunalbestyrelses holdning, udformes og sendes til Miljøministeren. Loven omkring NNP beskriver, at der skal være lokal opbakning, og hvis der er et politisk flertal imod det nuværende projekt og i dens udformning, så bør ministeren underrettes.

Vi forslår, at der nedsættes et frivilligt udvalg, bestående af et medlem fra hvert parti/liste, som ønsker at være med i brevet. Her udformes de krav/ønsker, som vi måtte have. Dette brev bringes så for kommunalbestyrelsen ved næste møde til endelig godkendelse, hvorefter det afsendes som et åbent brev til miljøministeren.”

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 11 har alle kommunalbetyrelsesmedlemmer ret til at indbringe en sag og få denne sat på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Indstilling

Staben indstiller

atpunktet efter anmodning fra Lokallisten, Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti drøftes i kommunalbestyrelsen.