Stigning i politianmeldelser for ulovlig markedsføring.

Print Friendly, PDF & Email

Flere byggevirksomheder falder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Den ulovlige markedsføring bliver politianmeldt, og Dansk Byggeri advarer forbrugerne mod de useriøse virksomheder.

Håndværksvirksomheder over hele landet reklamerer med Byg Garantis logo på arbejdstøj, hjemmeside, brevpapir, i annoncer og på firmabiler. På den måde ved forbrugerne, at deres arbejde er omfattet af garantiordningen Byg Garanti i tilfælde af håndværksmæssige fejl eller mangler ved arbejdet.

Desværre falder nogle virksomheder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Virksomheder må nemlig kun bruge logoet og på andre måder markedsføre sig med Byg Garanti, hvis de er medlem af Dansk Byggeri.

I 2018 politianmeldte Dansk Byggeri 14 håndværksvirksomheder, som uretmæssigt har reklameret med Byg Garanti. I 2019 har der allerede i årets første syv måneder været 15 politianmeldelser.

– Det er ulovlig markedsføring, og det skaber mistillid til hele byggebranchen. Derfor anmelder vi det til politiet, når vi opdager sådan en sag, siger ­­­direktør i Dansk Byggeri Peter Stenholm.

Indtil videre er to sager i 2019 blevet afgjort ved retten med bøder på hver 20.000 kr. for ulovlig markedsføring med Byg Garanti, og hos politiet ligger der pt. yderligere 40 sager, som venter på en afgørelse.

Hvis man hyrer en håndværker, kan det med andre ord være nødvendigt at dobbelttjekke, om en virksomhed faktisk er medlem af Dansk Byggeri og dermed dækket af Byg Garanti. Hos Dansk Byggeri opfordrer man forbrugerne til at gå ind på hjemmesiden byggaranti.dk, hvor man kan se, hvilke virksomheder der er omfattet af Byg Garanti. Det er også muligt at ringe til Byg Garanti på tlf. 72 16 00 00 og få oplyst, om en virksomhed er dækket af ordningen.

Generelt om Byg Garanti
Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved et arbejde, som er udført af en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri. Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er omfattet af Byg Garanti. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres private bolig. Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Se vedtægter for Byg Garanti på www.byggaranti.dk