Status fra Socialstyrelsen om Task Force forløb på børnehandicapområdet

Ulla Flintholm (V) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune indledte tilbage i foråret 2017 et toårigt samarbejde med Task Forcen under Socialstyrelsen. Formålet var at styrke og ensarte sagsbehandling på børnehandicapområdet i kommunen.

Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force om udvikling af Jammerbugt Kommunes sagsbehandling på børnehandicapområdet blev afsluttet sidste år. Socialstyrelsen har 25. juni 2020 orienteret kommunalbestyrelsen om status over forløbet og udviklingen. 


I løbet af de godt to år samarbejdet har kørt, har kommunen arbejdet med en række anbefalinger fra styrelsens tidligere analyserapport fra marts 2018. Det er den, der har været afsættet for, hvilke områder der skulle sættes ind overfor for at udvikle og øge kvaliteten af sagsbehandlingen.

”Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force foregik til udgangen af 2019. Men udviklingen i arbejdet med børnehandicapområdet stoppede ikke her. Vi er fortsat meget opmærksomme på udviklingsarbejdet og fortsætter den positive bevægelse, der er sat i gang. Den læring og de systematikker, vi har opnået de seneste par år, opretholder vi og arbejder videre med i det daglige arbejde og i nye tiltag i afdelingen”, fortæller Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune. 

Langt større fokus på samarbejde og systematik
I deres status konkluderer Socialstyrelsen, at Jammerbugt Kommune har igangsat en lang række tiltag, som har og fortsat skal forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen inden for børnehandicapområdet.

Resultatet af samarbejdet er, at kommunen nu har langt større fokus på samarbejdet med forældre og børn, og i overgangen når børn bliver 18, og derfor går fra barn til voksen. I dag har kommunen også en langt mere ensartet sagsbehandling og større fokus på faglig sparring mellem sagsbehandlerne og opfølgning fra ledelsen. 

I begyndelsen af forløbet øgede kommunen antallet af sagsbehandlere fra seks til ni medarbejdere, telefontider for henvendelser fra familierne blev udvidet, og sagsbehandlere og ledere kom på kursus i systematik i sagsbehandling, ligesom BDO har været indkøbt til sidemandsoplæring i beregningen af Tabt Arbejdsfortjeneste. Alt sammen har haft en positiv afsmitning på samarbejdet og sagsbehandlingen.

I den relative korte periode Task Force forløbet har kørt, har kommunen ikke fået igangsat alle indsatser i udviklingsplanen. De er dog ikke glemt eller annulleret. Afdelingen arbejder videre med at implementere tiltagene. Det gælder blandt andet arbejdet med at revidere den sammenhængende børnepolitik og det tværfaglige samarbejdsgrundlag, som skal sikre tværfaglighed på alle niveauer. Det er udskudt til i år.

”Vi har haft et positivt forløb og en god dialog undervejs med Task Forcen. Afdelingen har arbejdet fokuseret med flere udviklingstiltag, og vi fortsætter med at tage fat. På Børne- og Familieudvalgets næste møde i august behandler vi Socialstyrelsen status. Her vil vi drøfte, hvordan vi fremadrettet skal arbejde videre med de opstillede mål, vi mangler at indfri”, forklarer Ulla Flintholm.