Sommervarmen kan være farlig for dyrene, hvis stalden bliver overophedet. Foto: Topdanmark.
Print Friendly, PDF & Email

Når en hedebølge rammer Danmark, er det afgørende, at både ventilation og alarmanlæg i stalden fungerer. Hvis ventilationen af en eller anden grund svigter, når det er varmt, går der ikke længe, før situationen bliver kritisk for dyrene

En overophedet stald i sommervarmen er farligt for dyrene. Virker ventilationen ikke, og temperaturen i stalden stiger, skal et alarmanlæg med temperaturmåler give alarm, så problemet hurtigst muligt kan løses.

Varme udfordrer ventilationsanlægget

”Vi har de seneste somre oplevet hedebølger, der desværre fik alvorlige konsekvenser for en del grise og kyllinger. Sidste sommer modtog Topdanmark en række anmeldelser om elsvigt i svinestalde og hos en enkelt kyllingeproducent. Resultatet var ulykkeligvis flere hundrede døde svin og kyllinger,” siger Gunnel Andersson, landbrugsspecialist i Topdanmark.

I de konkrete sager var der forskellige årsager til, at ventilationen stoppede og til at temperaturalarmen ikke gav den nødvendige advarsel. Lynnedslag fik i nogle tilfælde anlæggene til at stoppe, men der var også tilfælde, hvor årsagen var menneskelige eller tekniske fejl på anlæggene.

Lynnedslag er stor trussel om sommeren

En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og sommeren er højsæson for tordenvejr – ikke mindst når temperaturen er høj.

”Særligt om sommeren, er et vigtigt at man har sikret sig, at gårdens installationer er sikret mod lynnedslag og overspænding. En lynsikring. som også kaldes transientbeskyttelse, vil mindske risikoen for betydeligt. Det er en lille udgift set i forhold til de mulige skader og risikoen for dyrene, hvis der er strømsvigt på ventilation og alarmanlæg,” siger Gunnel Andersson.

Ærgerlige menneskelige fejl

Topdanmark er desværre stødt på eksempler, hvor ventilationsanlægget er blevet slukket ved vilje. F.eks. i forbindelse med en rengøring i stalden, eller når grise skal afleveres til transport.

”Hvis en landmand af den ene eller anden grund er nødt til at slukke for ventilationen eller alarmanlægget i stalden, er det meget vigtigt med en helt klar procedure for at tænde for anlæggene igen,” siger Gunnel Andersson.

Telefonlister skal altid holdes ajour

Landmænd har typisk en række telefonnumre kodet ind i alarmanlægget, så der automatisk bliver sendt besked til relevante kontakter, hvis anlægget går ned. Denne telefonliste skal altid holdes ajour, lyder opfordringen fra Gunnel Andersson.

”Vi oplever desværre ofte, at den eller de medarbejdere, hvis numre er på telefonlisten, ikke er ansat på den pågældende gård mere eller har skiftet til et nyt telefonnummer. Mange slukker også telefon, hvis de er på ferie. Her giver den automatiske telefonliste en falsk tryghed, for reelt er risikoen, at ingen reagerer, hvis alarmen går,” siger Gunnel Andersson.

Når sommervarmen for alvor rammer Danmark, skal alle anlæg fungere – og fejlprocedurer og telefonlister være helt på plads, slutter Gunnel Andersson.