Søges: Virksomhedskonsulent til Jobcenter Jammerbugt

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Har du lyst til at arbejde med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet? Kan du skabe det rette match mellem borger og virksomhed? Har du lyst til at være en del af en organisation, hvor du har stor grad af indflydelse, og hvor vi giver den indsats, der giver mening? Så er du måske vores nye kollega…

Den beskæftigelsesrettede indsats har førsteprioritet for vores borgere i jobcenteret, og du kommer derfor, som virksomhedskonsulent, til at spille en central rolle i forhold til, at vi lykkes med vores kerneopgave. Din opgave er dels at sikre en tæt dialog med virksomhederne og dels at kunne spotte ressourcer hos borgeren og matche dem med virksomheden med henblik på at skabe praktikker og småjobs.

-- annonce ---


Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Jammerbugt er placeret centralt i de enkelte afdelinger med henblik på at sikre det tætte, helhedsorienterede samarbejde med f.eks. rådgiveren om borgeren. Du vil blive en del af Job- og Kompetenceteam, som bl.a. dækker målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jobafklarings, ressourceforløbs- og ledighedsydelsesydelsesmodtagere.

Som virksomhedskonsulent skal du have den professionelle dialog med virksomhederne med henblik på at matche deres behov med borgerens ressourcer. Stillingen kræver derfor en udadvendt person, der brænder for at etablere samarbejde med virksomhederne. Du skal have et bredt fokus på både virksomhedernes og Jobcentrets behov, og du skal have lyst til at arbejde målrettet med at etablere job og praktikforløb m.v. for borgere, der er udfordret komplekst bl.a. af sociale og helbredsmæssige årsager. Du vil samtidig få en tæt dialog med borgeren, så du har en kvalificeret viden at byde ind med i dit match med virksomheden.

I Jammerbugt Kommune er vi ikke bange for at tænke anderledes og gøre det på Jammerbugtsk. Det betyder, at vi er kendte for at turde gøre tingene anderledes, være risikovillige og nyskabende. For dig betyder det, at vi er åbne for, at du tænker kreativt i din opgaveløsning, og tager initiativ til nye måder at tænke på. Vi driver f.eks. ”det forberedende forløb”, som skal være med til at klæde borgeren på til at deltage i rehabiliteringsteamet – et forløb der er udviklet og drives af medarbejderne.

Vi tror på helhedsorienterede indsatser og på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab. Derfor har vi mange projekter, hvor vi samarbejder med afdelinger på tværs af forvaltninger i kommunen. I fællesskab betyder også, at vi løser opgaven bedst sammen med – og i øjenhøjde med – vores borgere. Det er derfor vigtigt for os, at du får borgerne til at opleve ejerskab for deres planer gennem medinddragelse i en struktureret og individuel indsats. Derfor skal vores nye kollegaer have lyst til det tætte samarbejde med borgerne, og samtidig have fokus på den konstante udvikling for at hjælpe dem i job.

Om dig

 • Du har fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde
 • Du vil arbejde efter ovenstående tilgang og strategien for Sundhed- og Arbejdsmarked
 • Du kan afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft, fastholdelse og kompetenceudvikling
 • Du arbejder systematisk, målrettet og resultatorienteret
 • Du er serviceorienteret, optræder troværdigt og professionelt og kan derved skabe og vedligeholde relationer
 • Du har relevant erhvervserfaring og et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked
 • Du har en anerkendende og professionel tilgang til borgerne
 • Du kan matche borgernes ressourcer og kompetencer med relevante job- og praktikmuligheder
 • Du kan stille bil til rådighed i jobbet.

Vi tilbyder

 • En udfordrende opgave i beskæftigelsesindsatsen
 • Et godt job med en høj grad af frihed og fleksibilitet i opgaveløsningen
 • En spændende og udfordrende hverdag i et godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes i selvstyrende teams, og hvor alle bidrager til det gode samarbejde.
 • Mulighed for at sætte din præg på opgaveløsningen og byde ind på opgaver, der passer til din person.  

Vi kan med andre ord tilbyde et job i et team af engagerede medarbejdere, som er kendetegnede ved en høj faglighed og et uhøjtideligt arbejdsmiljø med masser af humor.

Løn og ansættelse

Stillingen er fast og arbejdstiden er på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest muligt. Lønnen fastsættes efter forhandling med din faglige organisation og principperne i Ny Løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer og funktion.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder Karina Pedersen, tlf. 41 91 27 98 eller faglig koordinator Tina Langgaard Durbahn, tlf. 72 57 72 26.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 25. februar 2020 inden klokken 12.00. Samtalerne forventes afholdt onsdag den 26. februar 2020.