SØGES: SFO-leder til Aabybro Friskole

Logo

JOBANNONCE: SFO-leder søges til Aabybro Friskole

Faglig stærk SFO-leder søges til Aabybro Friskole.

-- annonce ---

Da vores leder er flyttet fra området, søger vi en dygtig, samarbejdsorienteret og dedikeret pædagogisk leder til vores SFO – Glitner. Stillingen er en fast stilling på 32-34 timer om ugen med tiltrædelse pr. 1. oktober 2021, eller snarest derefter. En mindre del af stillingen vil være som underviser/støtte i indskolingen.

Vi søger en pædagogisk SFO-leder, der brænder for udvikling og trivsel hos medarbejderne, det enkelte barn og børnegruppen som helhed.

Du skal kunne gå foran med struktur og planlægning, være synlig i din ledelsesstil og tage del i hverdagen ved at støtte op om alle de daglige faste og improviserede aktiviteter.

I vores optik er høj trivsel udgangspunktet for læring, udvikling og arbejdsglæde, hvorfor du som vores kommende SFO-leder skal formå at være nærværende, anerkendende og relationsskabende i din fremtræden både overfor børnene, forældrene og de øvrige medarbejdere på skolen.

Vi forventer derfor at du:

 • Har en uddannelse som pædagog eller erfaring fra lignende stilling
 • Har en lederuddannelse eller relevant ledererfaring
 • Faglig stærk og involverende leder
 • At du kan tilslutte dig skolens værdigrundlag
 • At du er bindeleddet mellem SFO og skoledel
 • Du er relationsskabende og vægter det gode forældresamarbejde højt.
 • At du har god sans for struktur, men samtidig giver plads til spontanitet.
 • At du er energisk, positiv og ser muligheder.
 • Er en leder, der lytter, men også en leder der med afsæt i fælles drøftelser kan sætte en klar pædagogisk retning.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads, der vægter fællesskab, udvikling og trivsel højt
 • Et arbejdsfællesskab med stor medindflydelse, godt humør og en udviklingsorienteret kultur
 • Adgang til stor indendørs sal, skolekøkken, sløjd-, musik- og billedkunstlokale, samt store udendørs arealer med bålplads, ”skov”, legeplads, boldbane mm.
 • En stabil, dygtig og engageret medarbejdergruppe, som arbejder dedikeret hver dag for at leve op til skolens værdier.
 • En skole der prioriterer det gode fællesskab gennem vores mange traditioner som f.eks. årlig lejrskole for alle skolens elever og personale, sommerfest, julefest, motionsdage, forældrearbejdsdage, bedsteforældredage, fællesspisning mm.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst med BUPL. Ved ansættelse indhentes børneattest.

Dine personlige og faglige kvalifikationer bedes fremgå af din ansøgning og sendes til info@aabybro-friskole.dk.  Du kan læse mere om Aabybro Friskole og dagligdagen på vores hjemmeside: www.aabybrofriskole.dk.

Du er velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Inge-Marie Fredborg for yderligere oplysninger om stillingen på mail: info@aabybro-friskole.dk eller tlf. 51262350 – Alle henvendelser behandles fortroligt.

Vi viser meget gerne skolen frem. Ring gerne for at lave en aftale.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 5. september 2021.