Jammerbugt Kommune søger: Social- og sundhedsassistentelever – sommer 2021

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Interessere du dig for pleje og omsorg og lyder det spændende, at arbejde på sygehus, i psykiatrien og på plejecentre / hjemmepleje? Så bliv social og sundhedsassistentelev i Jammerbugt Kommune.

Du vil igennem uddannelsen få viden om medicin, grundlæggende sygepleje, psykiske lidelser, rehabilitering livsstilssygdomme og meget mere.

-- annonce ---


Social- og sundhedsassistentuddannelsen, veksler mellem praktik og skole.
Du tildeles praktiksteder regionalt og kommunalt, og du bliver tilknyttet en daglig vejleder.

Vi tilbyder undervisning ude i praktikken og et godt læringsmiljø, samt et godt samarbejde på tværs med fokus på dig og din læring.

Vi tilbyder

 • individuelt uddannelsesforløb ud fra dine faglige og personlige kompetencer
 • et spændende undervisnings- og læringsmiljø
 • godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.

Som social- og sundhedsassistentelev i Jammerbugt Kommune er du

 • fleksibel og mødestabil
 • motiveret og nysgerrig igennem hele din uddannelse og klar til at tage ansvar for egen læring
 • interesseret og tager initiativ til at lære og har lyst til, at udvikle dig fagligt og personligt
 • lyst til samarbejdet med borgere, deres pårørende og andre faggrupper
 • dygtig til at kommunikere, motivere, vejlede og guide mennesker i svære livssituationer.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer, som udgangspunkt, 2 år og 10 måneder og veksler mellem skole og praktik – se flere oplysninger på skolens hjemmeside.

Praktikforløbene foregår på et plejecenter og i hjemmeplejen, sygehus og psykiatrien.

Skoledelen foregår på SOSU-Nord i Aalborg eller Hjørring – skriv gerne i din ansøgning hvor du ønsker at blive tilknyttet.

Når du er i praktik arbejder du 37 timer om ugen og du skal påregne weekendvagter.

Hvis du er fyldt 25 år når du går i gang med uddannelsen, vil du få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) hos SOSU-Nord. Denne vil klarlægge eventuel merit og SOSU-nord vil ud fra denne fastlægge dit individuelle uddannelsesforløb. Er du uddannet social- og sundhedshjælper får du ca. 6 måneders afkortning af forløbet.

Optagelse og ansøgning

Adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen er betinget af:

 • gennemført grundforløb 2 efter august 2015
 • gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen efter 2001. (Hvis du er uddannet inden 2001 skal du påregne et forkortet grundforløb inden uddannelsesstart.)
 • hvis ikke du kan dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D-niveau) og naturfag (E-niveau) tilbydes du et forkortet grundforløb.

Økonomi

Er du ansat i Jammerbugt Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL.

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn som, det første år, svarer til 13.272 kr. pr. måned før skat og 15.166 pr. måned de efterfølgende år.
Du vil få elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale (hovedforløb) træder i kraft.

Er du fyldt 25 år?

Har du, inden for de sidste 4 år arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorg af voksne, kan du være berettiget til voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.

Ligeledes kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn – forhør nærmere hos din jobcenterkonsulent

Satsen for voksenelevløn og voksenlærlingeløn er pr. måned 20.625 kr. før skat.

Yderligere information

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte Charlotte Gaarden på telefon 41 91 14 65 – mail cga@jammerbugt.dk