Social- og ældreminister Astrid Krag var sidste mandag på plejehjemsbesøg i Jammerbugt Kommune for at få input til den kommende ældrelov

Social- og ældreminister Astrid Krag besøgte sidste mandag Jammerbugt Kommune for at få input til den nye ældrelov. Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen, og en ældrepleje med mindre bureaukrati. Det var dagsordenen, da Social- og ældreminister Astrid Krag var på besøg på Saltum Plejecenter i Jammerbugt Kommune. Hun var på besøg som led i hendes rundtur i landet for at få inputs til den nye ældrelov.

Først mødtes ministeren med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter. Her fortalte personalet om deres oplevelse af hverdagen i ældreplejen – på både plejecentre og hjemmeplejen – og deres bud på udfordringer og løsninger.

Herefter talte Astrid Krag med borgere, som fortalte om hverdagen på et plejecenter.

Alle kom til orde, og mange emner blev vendt, herunder det tætte samarbejde mellem fagligheder, ernæring og kompetencer. Det blev også vendt, at ældrepleje måske skal gentænkes, fordi nutidens ældre har andre ønsker og krav til deres dagligdag. 

Social- og ældreminister Astrid Krag fik inputs fra beboere og personale vedrørende dagligdagen på Saltum Plejecenter. Foto: Privat

Ministeren kom selv med en klar dagsorden: Nemlig at få al unødig dokumentation fjernet i den nye ældrelov, og derfor blev der også talt om at reducere unødvendig dokumentation, fordeling af opgaver mellem faggrupper, fokus i ældreplejen og meget mere. Det hele tager ministeren med retur som input til den kommende ældrelov.

Endelig var Astrid Krag taget til netop Jammerbugt Kommune, fordi hun ønskede at høre om kommunens erfaringer med projektet: ”Omsorg og Nærvær” i ældreplejen. Et projekt, hvor kommunen har afprøvet nye veje i ældreplejen for at opnå bedre trivsel. 

Her fremhævede personalet, hvor vigtigt koordinering mellem faggrupperne er i forhold til den enkelte borger. Vigtigheden af en hurtig indsats for at hjælpe borgeren tilbage til et funktionsdygtigt niveau, efter eksempelvis sygdom eller operation, blev også vendt, da det giver stor trivsel for ældre i eget hjem at nå tilbage til et liv uden sygdom. En anden pointe der blev fremhævet er, at den ældre oplever øget trivsel og mere omsorg, når personalet er mere opsøgende i stedet for, at borgeren skal henvende sig til personalet. For som en medarbejder fremhævede ”Vi er ofte tættere på den ældres dagligdag, end mange pårørende er”.

Undervejs noterede Astrid Krag de mange input og opfordrede personalet til at skrive til ministeriet, hvis de kom på flere forslag til forbedringer på ældreområdet.