SMVdanmark: Sejr at selvstændige sikres udvidet ret til Arne-pension

Print Friendly, PDF & Email

Tak til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten for at have lyttet til SMVdanmark og udvidet ordningen, så flere selvstændige nu reelt får mulighed for en tidlig tilbagetrækning på Arne-pension. Ambitionen bør altid være at give selvstændige adgang til samme velfærdsordninger som lønmodtagere, da de betaler den samme skat, mener SMVdanmark.

”Givet at regeringen ønsker at give en ret til tidlig pension, ser jeg det som en sejr, at den endelige aftale udvider Arne-pensionen, så flere selvstændige bliver omfattet og sidestillet med lønmodtagerne. Den selvstændige tømrer, maler eller frisør kan blive lige så nedslidt som deres medarbejdere, og kan også ønske at trække sig tidligt tilbage,” siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, og tilføjer:


”Grundlæggende er Arne-pensionen dog ikke en idé, der er vokset i vores baghave. Vi er bekymrede for, at der trækkes flere tusinde medarbejdere ud af arbejdsmarkedet.”

I regeringens oprindelige udspil ville kun 4 ud af 10 ejere af enkeltmandsvirksomhederne i SMVdanmark kunne bruge ordningen fuldt ud, men efter forhandlingerne er afsluttet kan flere nu få adgang til ordningen. Det skyldes, at det oprindelige krav, nemlig at den selvstændige skulle have et årligt overskud på mindst dagpengeniveau for at opnå fuld anciennitet til ordningen, er blevet lempet. Nu kan fire år med et overskud på mere end, hvad der svarer til dagpengesatsen udligne ét år med underskud eller lavt overskud.

“Det er lidt et nybrud, at forslag til rettigheder ikke kun er rettet mod lønmodtagere. Selvstændige halter typisk efter, når det gælder sociale rettigheder, fx barselsmuligheder. De selvstændige betaler akkurat den samme skat som deres medarbejdere og bør have samme velfærdsrettigheder. Aftalen om Arne-pension er ikke en fuld sidestilling mellem de to grupper, men er dog et væsentligt skridt på vejen. Ambitionen bør være, at selvstændige altid får adgang til helt de samme velfærdsordninger som lønmodtagere. Jo længere vi går af den vej og sidestiller rettighederne mellem selvstændige og lønmodtagere, jo mere attraktivt vil det være at springe ud i livet som selvstændig. Det vil skabe vækst og arbejdspladser,” siger Jakob Brandt.

Fra aftaleteksten:

Selvstændiges beskæftigelsesomfang opgøres på baggrund af nettooverskuddet fra virksomheden, der omregnes til en beskæftigelsesgrad i året. Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, opnås der ét års anciennitet. Ancienniteten tildeles proportionalt med graden af overskud ift. dagpengemaksimum. Det vil fx betyde, at hvis nettooverskuddet svarer til halvdelen af det maksimale dagpengeniveau, opnås et halvt års anciennitet.

Aftalepartierne ønsker at give mulighed for at regnskabsår med selvstændig virksomhed, hvor der ikke har været nettooverskud, også skal kunne tælle med i tid på arbejdsmarkedet, hvis der modsvarende har været regnskabsår med overskud over det maksimale dagpengeniveau for året.

For at tilgodese selvstændiges mulighed for at optjene anciennitet i år med underskud eller optjene yderligere anciennitet i år med overskud under dagpengeniveauet kan overskud over dagpengegrænsen i et givet kalenderår flyttes til år, hvor der ikke er opnået fuld anciennitet som selvstændige. Det vil være muligt at flytte op til 0,25 års anciennitet fra et givet kalenderår til et andet kalenderår. Det vil kun være muligt samlet at flytte op til 5 års anciennitet, for at modellen ikke bliver for lempelig for selvstændige sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen.