Slut med negative renter i Klim Sparekasse

Foto: Klimsparekasse.dk


Slut med negative renter i Klim Sparekasse

Fra 1. oktober 2022 ophører Klim Sparekasse med at opkræve negative renter for både privat- og erhvervskunder. Samtidig vil enkelte indlånsprodukter fra samme dato give en positiv kreditrente.

-- annonce ---


Sparekassen i Klim hæver også renten på variabelt forrentet udlån og kreditter til privat- og erhvervskunder med op til 0,75% p.a. med virkning fra 1. november 2022.

Ændringerne er en konsekvens af, at Nationalbanken hævede deres rentesatser med 0,75% p.a. den 9. september 2022.

De nye rentesatser kan ses på rentetavlen i sparekassen eller på sparekassens hjemmeside.