Skovsgård-modellen inspirerer hele Danmark

Skovsgård
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Skovsgård-modellen inspirerer hele Danmark

Hvordan får man mennesker med forskellige former for handicap til at blive inkluderet i meningsfuld produktion og samtidig være en synlig og vigtig del af lokalsamfundet?

Det er spørgsmål man stiller sig selv over hele Danmark, hvor man oplever, at de manglende indsatser i sidste ende koster mange penge. For at blive klogere på løsningsmuligheder ønskede Det Centrale Handicapråd, der er rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål, at blive klogere på Skovsgård-modellen.

Tina Riisager og Erik Klit Christensen holder oplæg for Det Centrale Handicapråd, mens de spiser mad fra Skovsgård Hotel. Foto: Det Centrale Handicapråd.

– For os virker det meget hverdagsagtigt at udviske skellet mellem forskellige handicapgrupper og bygge bro mellem dem, der har et handicap og dem, der ikke har. Vi gør det hele som en del af lokalsamfundet. Derved er vi også med til at holde lokalsamfundene i gang, fortæller Tina Riisager, der er leder af botilbuddet i Skovsgård.

– Vi integrerer vores borgere på arbejdsmarkedet ved som alternativ til beskyttede værksteder at udvikle meningsfuld beskæftigelse for dem. Alle, der påtager sig nyttige opgaver anerkendes som en person med ressourcer. Det gælder selvfølgelig også mennesker med handicap, tilføjer krofatter Erik Klit Christensen, der i mange år har stået i spidsen for Skovsgård Hotel.

Ordene faldt i god jord hos medlemmerne af Det Centrale Handicapråd, der arbejder for et samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre. Rådets medlemmer kommer fra hele landet og består blandt andet erhvervsfolk, forskere, politikere og folk fra handicaporganisationer. Mogens Lindhard fra Grundfos er formand.

– Det er dejligt at mærke, at det, vi arbejder med hver eneste dag, er efterspurgt viden. Det virkede til, at de specielt noterede sig vores tilgang til borgerne. At vi ikke ser så meget på papirerne, borgerne har med sig, men derimod hvad vedkommende er interesseret i og har lyst og mod på at udfordre sig selv med. Det er vigtigt, at også det, der foregår i Skovsgård og omegn også kan smitte positivt af som inspiration til tilbud i resten af landet, slutter Tina Riisager og Erik Klit Christensen.