Saltum skole – Høj trivsel og mod på livet!

Saltum Skole
ledelsesteamet/Peter, Søren og Thomas

Saltum skole har i skoleåret 20/21 været ude i en transformation. Udover at været blevet fornyet, i form af en gennemgribende renovering, har den også få et et nyt ledelsesteam.

Ledelsesteamet består af skoleleder Søren Jeppesen, SI leder Peter Sørensen og afdelingsleder Thomas Ravn Monjezi. Det er med andre ord et ledelsesteam bestående af noget kendt og noget nyt, hvilket går godt i spænd med tesen om at skabe udvikling, på basis af det der virker. Det kan kun blive godt!

-- annonce ---

Mantraet er “fællesskab”

Mantraet for det videre ledelsesarbejde er “fællesskab”, og det udspringer af bevidstheden om den vigtige position Saltum skole og SI har i lokalområdet. 

-Vi anser ikke kun os selv som en undervisningsinstitution, men som bidragsyder til en god barndom/ungdom på landet. Vi ønsker en skole der sprudler af energi og virkelyst. Hvor der er fokus på trivsel, nærhed og tryghed. Hvor du som elev kan starte allerede i vuggestuen og skabe relationer til børn og voksne, som du kommer til at gense igennem hele din skoletid. Det at alle kender alle, giver en fællesskabsfølelse og en tryghed som kun en skole af vores størrelse kan tilbyde, fortæller ledelsesteamet/Søren, Thomas og Peter.  

Saltum Skole vil fællesskab med hele byen

-Ydermere påtager vi os det ansvar, der er os pålagt, nemlig at invitere byen indenfor og danne ramme om sociale arrangementer, som ikke nødvendigvis er skoleorienteret. Vi håber på, at vores nye flotte lokaler kan indbyde de lokale madklubber, jagtforeninger m.fl., til at holde deres ugentlige møder på skolen. Ligeledes ønsker vi at tilbyde foredragsholdere/arrangører om at gøre brug af vores flotte nyrenoverede Store Hjerte, der er som skabt til at huse netop sådanne arrangementer, slutter Ledelsesteamet/ Søren, Thomas og Peter. 

En skole i udvikling

Saltum Udeskole har på det sidste oplevet en stigende interesse. Dette har resulteret i en aktuel elevfremgang på 8 nyligt indskrevne elever, og yderligere 5 der har været på besøg for at se skolen, og det den kan tilbyde. Vi håber selvfølgelig, at der kommer endnu flere til, slutter Ledelsesteamet/ Søren, Thomas og Peter.

De nye elever kommer primært fra andre skoler i Jammerbugt Kommune.  

Den positive udvikling styrker os i troen på, at vi skal gøre endnu mere, af det vi ved, der virker og i fællesskab med personalet, eleverne og forældrene bygge videre herpå, slutter ledelsesteamet.