Så er der ny opbakning til Aabybro Foreningshus

Per Mogensen fra Advokathus Nord. Foto: Aabybro Foreningshus


Denne gang kommer den flotte opbakning/donation fra Advokathus Nord I Aabybro ved Per Mogensen.

Per Mogensen fra Advokathus Nord udtaler om donationen: Aabybro Foreningshus er et rigtig godt initiativ, idet Aabybro snart længe har manglet et sådant sam-lingspunkt for alle de aktiviteter, der foregår i regi af rigtig mange lokale foreninger.

-- annonce ---


Det fine i den for-bindelse er, at det drejer sig om aktiviteter, der aldersmæssigt spænder meget bredt fra de helt små børn til garvede seniorer.

Vi synes derfor, at planlægningen af det nye foreningshus passer rigtig fint ind i den store udvikling, som Aabybro har været igennem over de seneste mange år.

Vi er derfor meget glade for, at de mange enga-gerede ildsjæle i sin tid tog initiativ til det nye foreningshus, og at de lige siden fortsat har arbejdet med at få processen i mål, så Aabybro kan få sit foreningshus.

Godt gået kære ildsjæle – for uden ildsjæle kan et sådant projekt ikke gennemføres!

Så det er både på grund af behovet for Aabybro Foreningshus og som opbakning til de mange ildsjæle, at vi har valgt at bakke projektet op, slutter advokat Per Mogensen.

Er der andre erhvervsdrivende, der gerne vil bakke op om projektet, så tag fat i Claus Thomasen på 22147551 eller skriv til aabybroforeningshus@hotmail.com.