Restriktioner i Nordjylland halverede rejser ind og ud af nedlukkede kommuner

Mobilmast Modelbillede
Print Friendly, PDF & Email

Da regeringens restriktioner i syv nordjyske kommuner trådte i kraft,
blev trafikken ind og ud af de berørte områder næsten halveret. Det
viser en ny mobilitetsanalyse foretaget af teleselskabet 3, som er lavet
ud fra anonymiseret aggregeret data fra 3’s netværk.

Mandag den 9. november trådte en række restriktioner i kraft i
Nordjylland, som bl.a. betød, at borgere i syv kommuner så vidt muligt
skulle holde sig inden for egne kommunegrænser, ligesom udefrakommende
blev kraftigt opfordret til at holde sig væk. Restriktionerne gjaldt
Thisted, Læsø, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev
og Hjørring kommuner.


Nu giver en ny mobilitetsanalyse fra teleselskabet 3 indblik i effekten
af restriktionerne. Data fra 3’s mobilnetværk viser nemlig, at
trafikken ind og ud af de syv berørte kommuner faldt med 44 % mandag 9.
november sammenlignet med mandagen forinden. Det største fald i
antallet af rejser over kommunegrænsen sås hos Læsø Kommune, hvor
faldet var på hele 49 %. I den anden ende af skalaen faldt antallet af
rejser over kommunegrænsen kun 39 % i Frederikshavn og Vesthimmerlands
kommuner.

”Ved at analysere anonymiseret data fra vores mobilnetværk kan vi ret
præcist beregne menneskemængder og deres bevægelsesmønstre. I dette
tilfælde kan en mobilitetsanalyse indikere, i hvor høj grad
restriktionerne i Nordjylland har haft den tilsigtede effekt. Og netop
det er et rigtig godt eksempel på, hvordan mobilitetsanalyser kan
spille en vigtig rolle i at kvalificere den offentlige debat og give
beslutningstagere et objektivt datagrundlag at træffe beslutninger ud
fra,” siger Jesper Larsen Wagner, direktør for Business Development &
Operation hos 3.

Om 3’s dataindsigter og mobilitetsanalyser

* Anonymiseret aggregeret netværksdata fra 3’s mobilnetværk gør
det muligt at analysere på brugernes bevægelsesmønstre. Dataet
indeholder ingen oplysninger, som hverken direkte eller indirekte kan
identificere et konkret individ og dennes aktiviteter.

* Dataet er baseret på målinger af antallet af brugere på 3’s
netværk i de udvalgte områder, og på den baggrund har 3
efterfølgende regnet sig frem til et estimat på den samlede mængde
mennesker. Da 3’s kundegruppe og andelen af udenlandske gæster på
3’s netværk ikke er repræsentativ for den samlede befolkning, har 3
brugt en stratificeret ekstrapoleringsmetode til at nå frem til det
endelige tal. Dette er en gængs teknik inden for bl.a.
markedsundersøgelser.

* Analysemetoden lever op til gældende regler for
persondatabehandling og følger guidelines for anonymisering fra
EU-databeskyttelsesmyndighedernes arbejdsgruppe (tidligere kendt som
Article-29 Working Party)