Renovering af toiletterne på Saltum Skole

Saltum Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Mandag den 8. juni holder Børne- og Familieudvalget møde. Et af punkterne på dagsordenen er Renovering af toiletterne på Saltum Skole

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til løsningsmodel for renovering af toiletterne på Saltum Skole samt finansieringen heraf.


Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Saltum Skole, har der gennem en længere periode været et ønske om, at herre- og dametoiletterne (Storehjerte og Mellemplan) renoveres i større omfang end den modernisering (udskiftning af sanitet, nye lofter samt maling af vægge), der er indeholdt i den oprindelige disponering af anlægsprojektet. Dette bl.a. som følge af, at den modernisering af toiletterne, der er gennemført på nuværende tidspunkt, fortsat efterlader store lugtgener på herretoiletterne, da det er forudsat, at de eksisterende urinaler bibeholdes, ligesom der er påpeget en række mindre mangler fx knækkede fliser. Fra skolebestyrelsens side er der sidenhen indkommet et ønske om en totalrenovering af herre- og dametoiletterne (Storehjerte og Mellemplan).

På baggrund af ovenstående har forvaltningen indhentet en pris fra Ejendomscentret i forhold til at undersøge, hvad det vil koste at få disse forhold udbedret: 

Totalrenovering af toiletterne:

En totalrenovering af herre- og dametoiletter ved Store Hjerte og Mellemplan vil koste 600.000 kr. Årsagen til, at prisen er så høj er, at der vil skulle fjernes asbest.

Indkapsling af urinalerne

I forhold til at håndtere lugtgenerne ved herretoiletterne er en alternativ løsning at opsætning af væg foran urinaler på herretoiletter ved Store Hjerte og Mellemplan. Prisen fra entreprenør er her 36.450 kr. for begge. I denne pris er inkluderet gasbetonvæg fra gulv til loft foran de eksisterende urinalområder, hvide vægklinker som på eksisterende vægge og et stk. nyt væghængt urinal (enkelt kumme inkl. afløb og vandinstallation i hvert toiletområde).

Der forventes at være midler til at igangsætte sidstnævnte løsningsmodel, dette inden for den nuværende anlægsøkonomi. Derudover gør Ejendomscenteret opmærksom på, at de udskifter det vindue, som trænger til udskiftning, ligesom de udfører øvrige småreparationer, som er blevet påpeget. Det er ikke muligt, indenfor den nuværende anlægsramme, at imødekomme bestyrelsens ønske om en totalrenovering af ovennævnte toiletter.

Økonomi

En totalrenovering af toiletterne vil koste 600.000 kr. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.

En opsætning af væg foran urinalerne m.v. vil koste 36.450 kr. Det vurderes, at udgiften kan afholdes inden for det eksisterende anlægsbudget.

 Den samlede anlægsramme til Saltum Skole er i alt 11,6 mio. kr. 

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,
At Børne og Familieudvalget træffer beslutning om, hvilken løsningsmodel der skal iværksættes – samt finansieringen heraf.

Mødet i Børne og Familieudvalget afholdes mandag den 8. juni 2020