Regionen bygger ny psykiatri i Aalborg

Luftfoto af byggepladsen fra april 2019 - Første etape af den nye psykiatri er nederst i billedet
Print Friendly, PDF & Email

Regionsrådet har godkendt en fortsat udflytning af Psykiatrien på Mølleparkvej til Aalborg Øst, hvor byggeriet af det nye universitetshospital er i fuld gang.

–       Denne fortsatte udflytning af Psykiatrien betyder, at alle faciliteter på Mølleparkvej fraflyttes i løbet af få år, og at regionen kan frasælge bygningerne. Det bliver godt for Psykiatrien i Aalborg, for det har længe været et stort ønske for Regionsrådet at få forbedret forholdene for de psykiatriske patienter, da rammerne på Mølleparkvej er slidte og utidssvarende for en moderne psykiatri. Vi kan med det nye byggeri være med til at sikre de psykiatriske patienter gode enestuer samt adgang til udendørsarealer, aktiviteter og terapiområder mv., siger Ulla Astman, regionsrådsformand.

Samlede sengeafsnit

Det er faglige hensyn, der har vægtet i beslutningen om, at samle alle psykiatriske sengeafsnit i Aalborg på Østmatriklen, blandt andet fordi det er hensigtsmæssigt i forhold til en fleksibel udnyttelse af sengemassen og en effektiv drift, men også fordi det er godt for de psykiatriske patienter at være tæt på de somatiske kompetencer på universitetshospitalet. Formand for Psykiatriudvalget Jette Ramskov Kristensen fortæller, at det er Psykiatriens mest syge patienter, som er indlagt i sengeafsnittene, og som kan have gavn af tætheden til det nye universitetshospital i forhold til behandling og eventuelle overflytning mellem intensive og åbne afsnit.

–       Som formand for psykiatriudvalget er jeg tilfreds med, at funktionerne fra Mølleparkvej samles i det nye psykiatribyggeri. Det vil være til gavn for de psykiatriske patienter, da de nye rammer giver mulighed for bedre sammenhængende patientforløb og bedre brug af personalets ressourcer. Psykiatriske patienter kan have brug for både psykiatrisk og somatisk udredning og behandling, og derfor er det en fordel, at de to hospitaler ligger side om side, siger Jette Ramskov Kristensen.

Ambulatoriehus og Ældrepsykiatri i Brønderslev

Udover Mølleparkvej har Psykiatrien i dag også funktioner på Brandevej i Aalborg. Det er planen at samle alle voksenambulatorier fra Aalborg på Brandevej i et ambulatoriehus med ambulant udredning og behandling af voksne psykiatriske patienter. De nuværende to sengeafsnit på Brandevej vil blive flyttet ud til de øvrige sengeafsnit på det nye universitetshospital.

I dag råder Børne- og Ungdomspsykiatrien over et sengeafsnit med 11 senge samt fire senge til patienter over 18 år med spiseforstyrrelser, der fysisk er placeret i voksenpsykiatrien. Børne- og Ungdomspsykiatri inklusiv børne- og ungeambulatorier vil også blive samlet ved det nye universitetshospital, idet Børne- og Ungepsykiatrien får øget sin kapacitet med et Spiseforstyrrelsesafsnit med 10 senge og et alment børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit med 12 senge. Samlingen vil betyde, at kapaciteten udvides med i alt syv senge.

Til Psykiatrien i Aalborg hører også Ældrepsykiatrien i Region Nordjylland, som regionsrådet har besluttet skal forblive i Brønderslev. Regionsrådsformand Ulla Astman fortæller, at der i dag er 22 pladser i området, som er placeret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus i en bygning, der blev indrettet til formålet og ibrugtaget i 2011.  

Yderligere informationer

Region Nordjylland er godt i gang med første etape af byggeri til Psykiatrien, som omfatter byggeri af omkring 11.000 kvm til blandt andet den akutte psykiatri, retspsykiatri og psykiatrisk skadestue. Det nye byggeri forventes at blive godt 15.000 kvm, og det skal placere i den sydlige del af Hospitalsbyen, hvor det vil ligge i forlængelse af det igangværende Psykiatribyggeri ned mod Egnsplanvej.

Regionsrådet har besluttet, at det nye byggeri skal udføres som et projekt i Offentligt Privat Partnerskab (OPP), en model der indenfor de senere år er anvendt andre steder i Danmark til at finansiere nye psykiatriprojekter.

Byggeriet af første etape blev påbegyndt i marts 2018, og der afholdes rejsegilde på de første 11.000 kvm fredag den 3. maj. Første etape forventes at være driftsklar i 2020/2021, og anden etape forventes driftsklar tre år senere.