Regionalbusser i Nordjylland bliver CO2-frie

Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Regionsrådet har vedtaget, at Nordjyllands Trafikselskabs skal udbyde alle regionalruter i det kommende udbud med biogas som brændstof i busserne. Med initiativet fortsætter Region Nordjylland sin grønne omstilling, og bliver den første region i Danmark, som forlanger klimavenlige regionalbusser ved alle nye kontrakter i den kollektive trafik.

Politikerne i Regionsrådet har netop taget endnu et skridt på vejen til at styrke Nordjylland som en grøn og attraktiv region. Regionsrådet har tidligere vedtaget en overordnet målsætning om, at der fremover skal stilles krav om anvendelse af alternative brændstoffer ved alle udbud af regionalruter i den kollektive trafik. Denne målsætning lever et enigt Regionsråd nu op til ved at stille krav om brug af CO2-fri biogas på de ruter, der udbydes i 2019.

Ambitiøs plan rulles ud på blot 3-4 år

Regionsrådet har truffet den grønne beslutning som en konsekvens af de store klimaudfordringer, som verden står overfor bl.a. som følge af CO2-forurening af atmosfæren. Region Nordjylland, der siden 2010 har været Danmarks første og hidtil eneste KlimaRegion, fortsætter dermed sit bidrag til at modvirke klimaændringerne – og Regionsrådets ambitioner er fortsat store:

– Jeg mener, at vi har et medansvar både for nærmiljøet i Nordjylland og for det globale miljø, som er under et stigende pres. Derfor skal vi fra Regionsrådets side være ambitiøse og blive ved med at gå forrest med nyskabende initiativer. Omkring den kollektive trafik forventer vi eksempelvis, at vi allerede om 3-4 år kan være i mål med vores plan om at alle regionalbusser i Nordjylland, kører på enten biogas eller et andet CO2-frit brændstof, siger Ole Stavad, udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Miljøet spares for 750 tons CO2 om året

Når busser kører på biogas, udledes der slet ikke CO2. Med det kommende udbud, som omfatter 18 busser, hvor af 13 overgår til biogas, spares miljøet derfor for en udledning på ca. 750 tons CO2 om året sammenlignet med fortsat brug af diesel. Og i takt med at flere og flere busser gennemgår den grønne omstilling, vil miljøgevinsten vokse tilsvarende.

Gennem Nordjyllands Trafikselskab har Arriva siden 2014 kørt en rute på biogas for Region Nordjylland. Erfaringerne herfra har udelukkende været gode, og Regionen ser derfor frem til at få omlagt endnu en del af den kollektive trafik til biogas.

En del af de udbudte regionalruter finansieres i samarbejde med Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring og Rebild kommuner. Overgangen til klimavenlig drift har derfor krævet enighed herom, og i Regionsrådet er man glade for kommunernes opbakning:

– Kommunerne har heldigvis været med på at investere lidt ekstra i det fælles bidrag til et bedre miljø. Det er vigtigt, for det kræver samarbejde, hvis vi for alvor skal gøre en forskel og fortsætte den grønne omstilling i Nordjylland på flest mulige fronter, siger Ole Stavad.

Det er Regionens vurdering, at biogas i øjeblikket er det rigtige alternativ til diesel på regionalruterne, hvor busserne kører langt hver dag. Dog er man klar til at tage nye alternative brændstoffer i brug, efterhånden som de viser sig brugbare. Det kunne være el på de kortere ruter, hvis el-bussernes rækkevidde øges tilstrækkelig. Eller det kunne være brint, som Regionen, sammen med Aalborg Kommune, starter et forsøg med på udvalgte bybus- og regionalbusruter fra oktober 2019.

Regionalbusser i Nordjylland på CO2-frit brændstof

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 besluttede Regionsrådet en overordnet målsætning, om at der fremover skal kræves anvendt alternative brændstoffer ved alle udbud af regionalruter i den kollektive trafik. Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. januar 2019, at dette skulle opnås ved at kræve brug af CO2-fri biogas på alle de regionalbusser, der indgår i Nordjyllands Trafikselskabs udbud i 2019.

I første omgang gælder beslutningen 18 regionalbusser som skal i udbud i 2019. 13 af disse busser udbydes på nye 10-årige kontrakter, hvor der stilles der krav om brug af biogas som brændstof, mens der for 5 busser, der udbydes på korttidskontrakter kræves brug af ren syntetisk diesel, indtil busserne kan udbydes med biogas når korttidskontrakterne udløber.

Allerede i 2020 sendes en større del af de regionale ruter i udbud, og det forventes, at det i løbet af blot 3-4 år vil være alle regionale busser i Nordjylland, som kører på enten biogas eller et eller andet CO2-frit brændstof.

KlimaRegion Nordjylland

Som Danmarks første KlimaRegion har Region Nordjylland siden 2010 været med i forreste linje i indsatsen for et bæredygtigt samfund, og vi tager medansvar for klimaudfordringen og de globale problemer den medfører.

Region Nordjylland har forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning med 2 % hvert år indtil 2025. Indsatsen omfatter bl.a. klimavenligt byggeri, reduktion af energiforbrug i eksisterende bygninger, anvendelse af miljøvenligt brændstof og så vidt muligt brug af klimavenlige og genanvendelige produkter og materialer.

I Region Nordjylland arbejder vi også for, at hele det nordjyske samfund kan bevæge sig i en mere klimavenlig og bæredygtig retning. Borgere og virksomheder m.fl. vil derfor opleve, at vi sætter fokus på klimaet i en bred vifte af aktiviteter både i Nordjylland og i vores nationale og internationale samarbejde.