Region Nordjylland øger antallet af uddannelsesstillinger for læger i almen praksis

Logo: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Med budgetforliget har forligspartierne prioriteret 33,3 mio. kr. til uddannelse af læger til speciallæger. Pengene går bl.a. til uddannelsesstillinger inden for almen praksis.

Flere uddannelsesstillinger

Region Nordjylland forventer næste år at kunne ansætte en del flere læger i uddannelsesstillinger til almen praksis, end det har været tilfældet de tidligere år. Med det netop indgåede budgetforlig for 2020, som blev indgået af alle regionsrådets partiet undtaget Det Konservative Folkeparti, er der afsat 33,3 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, og pengene vil primært blive brugt på ekstra uddannelsesstillinger inden for almen praksis.

– Der er et stort behov for praktiserende læger, og med det netop indgåede budgetforlig er der prioriteret ekstra midler til uddannelsen af praktiserende læger.  Det er dog ikke gjort med pengene for 2020 alene. Der vil også fortsat være behov for at prioritere området, siger Mogens Ove Madsen (S), formand for Akut- og Praksisudvalget. 

I Region Nordjylland opleves generelt en positiv udvikling inden for uddannelsen af læger til almen praksis. Bl.a. opleves det, at flere opslåede introduktions- og hoveduddannelsesstillinger besættes, ligesom dimensioneringen i specialet er øget.

Derfor ansættes der flere almen medicinske uddannelseslæger, og den udvikling forventes at fortsætte. Det betyder på sigt flere speciallæger til almen praksis og en styrkelse af lægedækningen i almen praksis.

Regionsrådet 2. behandler budgetforliget på regionsrådsmødet den 29. oktober.