Realdania støtter projekter i Jammerbugten

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Et soltorv, en svingbro og nye faciliteter til fiskeri og friluftsliv. Realdania støtter nu seks realiseringsprojekter i fem kommuner langs Vestkysten med 21 millioner kroner. Projekterne giver udvalgte steder i ferielandet et løft til gavn for gæster og lokalsamfund. 

Seks konkrete projekter skal i de kommende år realiseres og bidrage til at skabe flere forbindelser, mødesteder og attraktioner i og omkring kystbyerne på Vestkysten. Kommunerne på Vestkysten har søgt midler til realisering, og seks projekter får nu støtte fra den filantropiske forening Realdania på cirka 21 mio. kr. samlet. Kommunerne bidrager selv med cirka 46,6 mio. kr.

”Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme – og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i foreningen Realdania.  

Seks udvalgte projekter fra nord til syd

De seks projekter skal styrke kvaliteten i byer langs Vestkysten – og i sidste ende bidrage til at gøre den 550 km lange kystrækning til én af Nordeuropas mest attraktive turistdestinationer. 

Det Blå Torv i Blåvand skal gøre bykernen mindre trafikeret og mere sikker for gående. Et Soltorv i Vejers Strandby skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen. I Løkken skal De Maritime Huse med faciliteter til fiskere og outdoor-turister give bedre muligheder for kystfiskeri og friluftsliv. En sti mellem Løkken og Blokhus skal gøre det mere attraktivt at bevæge sig rundt i ferielandet til fods og på cykel. I Hvide Sande skal stier og broer på tværs af byen sikre, at de bløde trafikanter får bedre forhold. Og endelig skal der i Thorupstrand skabes rammer, som gør, at de mange gæster kan opleve kystfiskeriet på nært hold, i sikkerhed og uden at være til gene for erhvervsfiskerne. 

Samarbejde er i højsædet

I Udviklingsplan for Vestkysten har 11 kommuner og tre regioner – i partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – vedtaget en overordnet vision for Vestkysten som én samlet destination. 

”Nu kan kommunerne igangsætte en række fysiske projekter i kystbyerne, som støtter op om den fælles vision – og dermed tages der vigtige skridt for at realisere ambitionerne om, at Vestkysten er kendetegnet ved stærke feriesteder. At visionen realiseres i fællesskab, understreger vores igangværende projekt om wayfinding på Vestkysten, der skal binde kysten sammen og inspirere gæsterne til at bevæge sig op og ned langs kysten – såvel som ind i kystbyerne,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Tanken bag planen og dens udviklingsprincipper er, at kommunerne sammen kan mere, end de kan hver for sig. Byer er forskellige, men flere har de samme udfordringer:

”Lokalsamfundet på Vestkysten samarbejder om at finde de brikker, der skal til for at sætte en positiv kædereaktion i gang. De seks udvalgte projekter går foran, både når det handler om samarbejde mellem borgere, erhvervsdrivende og kommuner og ved at sætte høje ambitioner for de fysiske forandringer,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk. 

Realdania har afsat 40 mio. kr. til at udvikle kystbyer og attraktioner langs den jyske vestkyst i forlængelse af udviklingsplan for Vestkysten. Første skridt var at støtte en række udviklingsplaner for feriestederne samt undersøgelser af en række attraktioners udviklingsmuligheder. Andet skridt er nu støtte til realisering af seks udvalgte projekter fra første runde.