Politisk fokuspunkt 2021 | Ungdomsskolen og puljeklubber samt SSP-funktionen er vigtig i den forebyggende indsats

Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Ungdomsskolen og puljeklubber

Forligsparterne er enige om, at demografireguleringen på Ungdomsskolen reduceres. Jammerbugt Ungdomsskole oplever en stor tilgang til deres klubtilbud, og samtidig er der et stort pres på midlerne, som er afsat til Puljeklubber. Forligsparterne ønsker at understøtte og styrke Puljeklubberne under Ungdomsskolen og er derfor enige om, at en del af den reducerede besparelse bruges til at øge budgettet til Puljeklubber fra 200.000 kr. til 300.000 kr. Dette med henblik på oprettelse af flere Puljeklubtilbud i de enkelte lokalområder.

SSP-funktionen er vigtig i den forebyggende indsats

SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi bidrager til, at der kan handles tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen vil gerne anerkende den vigtige tidlige og forebyggende rolle SSP-konsulenterne har i dette tværsektorielle samarbejde ved at sikre tre fuldtidsstillinger i SSP.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune