Politisk fokuspunkt 2021 | Støtte til Center for Papirkunst og Egnssamling Saltum

Arkivbillede Foto: Museum for Papirkunst
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Støtte til Center for Papirkunst

Forligsparterne er enige om, at Center for Papirkunst modtager et årligt driftstilskud på kr. 300.000 kr. i 2021 og 2022. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der kan indgås aftale om gratis besøg og undervisning for eksempelvis en årgang.

Egnssamling Saltum
Egnssamlingen i Saltum bevilges i forbindelse med budget 2021, et engangsbeløb på 75.000 kr.til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indbetaling af feriepenge efter den nye ferielov.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune